– Vi skal skape fellesarealer som innbyr til å være sammen

foto