Skipsekspeditør Per Lund på Finnsnes måtte ta imot en cruisebåt med akutt syk passasjer. Han mener full utrykning med helikopter og ambulase demonstrerte hvilken effektiv helseberedskap vi har i regionen.