Arbeids- og inkluderingsdepartementet inviterte torsdag til digitalt seminar om inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv.