Opptak: Møter pressen om aksjonen mot fiskerinæringen

foto