Opptak: Reaksjoner etter kampen Salangen-Senja

foto