TV

Olsvik informerte politikerne om smittesituasjonen