Øvde på samhandling for å møte utfordringene som sykepleier i distriktet

foto