Opptak: Ropstad møter pressen etter avsløringene

foto