– Få nasjonalparker har en så stor variasjon

 

Publisert: 13.07 2021

 

Øvre Dividal nasjonalpark innerst i Målselv er 50 år i år. Nasjonalparkforvalter Bjørn Morten Baardvik forteller om parken, og om den store variasjonen fra skogkledte lier til høyfjellet inn mot svenskegrensa.