Opptak: Staten legger frem tilbudet til landbruket

 

Publisert: 04.05 2021

 

Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland presenterer tilbudet til bøndene i årets landbruksoppgjør. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er til stede.