Opptak: Dette er kravene i årets landbruksoppgjør

 

Publisert: 27.04 2021

 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger tirsdag formiddag.