Opptak: Raja om støtteordning for kultur og idrett

 

Publisert: 16.04 2021

 

Kultur- og likestillingsministeen informerer om ordningene for kultursektoren, samt om ordningen for idrett og frivillighet.