Langfredagens gudstjeneste fra Finnsnes kirke

 

Publisert: 02.04 2021

 

Vi viser langfredagens gudstjeneste fra Finnsnes kirke fredag kveld klokka 19. På grunn av koronarestriksjoner kan det ikke være tilhørere i kirka.