Skjærtorsdag-gudstjeneste fra Finnsnes kirke

 

Publisert: 01.04 2021

 

Se kveldsgudstjenesten skjærtorsdag fra Finnsnes kirke med Glenn Hadland. På grunn av koronarestriksjoner kan det ikke være tilhørere i kirka. Se fra klokka 19.