Opptak: Nasjonal transportplan 2022–2033

 

Publisert: 19.03 2021

 

Slik vil regjeringen satse på veier og transport i den neste tiårsperioden. Se fremleggelsen av Nasjonal Transportplan for perioden 2022 til 2033.