Vedtok lukket behandling av kommunens leieavtale

 

Publisert: 05.03 2021

 

Senja formannskap innkalte til ekstraordinært formannskapsmøte om kommunal leie av Kunnskapsparken fredag. Med seks mot fem stemmer vedtok formannskapet å lukke behandlinga av saka.