Opptak: Troms Senterpartis nominasjonsmøte

 

Publisert: 21.11 2020

 

Troms Senterparti avholdt sitt nominasjonsmøte lørdag på Teams. Se sendingen fra møtet her.