Opptak: Fylkesråden legger frem budsjettet

 

Publisert: 17.11 2020

 

Fylkesrådet presenterer fylkeskommunens budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Alle fylkesrådene vil presentere sine egne budsjettområder.