Opptak: Infomøte om tingretten

 

Publisert: 12.11 2020

 

Midt-Tromsrådet inviterte torsdag til informasjonsmøte om konsekvenser av endrede rettskretsgrenser. På møtet drøftet ordførerne situasjonen rundt ytterligere tiltak for å stoppe den pågående prosessen, som kan ende med at Senja tingrett legges ned.