Opptak: Ny langtidsplan for Forsvaret

 

Publisert: 16.10 2020

 

Statsministeren, justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren presenterer den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret.