Se i opptak: Legger frem statsbudsjettet

 

Publisert: 07.10 2020

 

Finansminister Jan Tore Sanner redegjør for Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2021.