Derfor kan ikke alle fiske så mye som mulig

 

Publisert: 06.10 2020

 

Hvorfor er det fiskekvoter? Med denne filmen forsøker matforskningsinstituttet Nofima å forklare hvorfor ikke alle båtene bare kan fiske så mye som mulig. Torsdag skal Riksrevisjonens rapport «Undersøkelser i kvotesystemet i kyst- og havfisket» gjennomgås i en åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.