Opptak: Besøkte trafikkfarlig skolevei

 

Publisert: 17.09 2020

 

Fylkesrådet i Troms er på todagers besøk i Senja kommune. I dag er samferdsel hovedtema, og de har blant besøkt Trollvikveien ved Finnsnes, hvor folk krever gang- og sykkelsti. Se direktesending i opptak.