Opptak: Sending fra TILs 100-årsjubileum

 

Publisert: 15.09 2020

 

Tromsø IL fyller 100 år tirsdag. Se iTromsøs sending fra TIL-jubileumet direkte fra Rushfeldt-losjen på Alfheim på den store dagen.