Lager elevbedrift i regi av flyktningtjenesten

 

Publisert: 07.08 2020

 

Senter for for læring og integrering er i gang med å lage elevbedrift i regi av flyktningtjenesten. Hensikten med elevbedriften er å lære deltakerne å komme ut i arbeidslivet.