Opptak: Oppdaterer om korona på Hurtigruten

 

Publisert: 05.08 2020

 

Tromsø kommune med siste informasjon om status på smittesituasjonen på MS «Roald Amundsen» og mottaket av MS «Spitsbergen»