Bryr seg lite om stor trafikk

 

Publisert: 26.05 2020

 

Selv om rushtrafikken suser forbi noen meter unna, beiter elgen like ved hovedgata gjennom Finnsnes.