Opptak: Orienterer om korona-utviklingen

 

Publisert: 27.03 2020

 

Justisministeren og helseministeren innkalte til pressekonferanse for å orientere om dagens situasjon med koronaviruset.