Opptak: – Ønsker ikke krig mellom landsdelene

 

Publisert: 23.03 2020

 

Justis- og beredskapsministeren, landbruks- og matministeren og helse- og omsorgsministeren samt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet inviterte til pressekonferanse om koronasituasjonen mandag ettermiddag.