Gamle gjerder skaper problem for elgen

 

Publisert: 14.02 2020

 

Nok en gang har en elg prøvd å komme seg over det ytterste gjerdet inn til Bardufoss flystasjon. Elgens forsøk på å storme gjerdet endte i piggtråden.