Slår flere fluer i en smekk med veiprosjekt

 

Publisert: 10.11 2019

 

Med veiutbedringen ved Lesbervatnet slår Troms fylkeskommune flere fluer i en smekk. Overskuddsmassene brukes blant annet til å bredde ut FV 862 i Krokelvdalen. Og prosjektleder Geir Østvik bekrefter at disse planene fortsatt står ved lag, til tross for uhellet mandag sist uke der 50 meter av veien ved Lesbervatnet raste ut.