Vil ikke slås sammen uten at Finnmark er med

 

Publisert: 09.08 2018

 

Fredag var det ekstraordinært fylkesting i Troms, hvor regionreformen og prosessen med sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner var tema. Fylkestinget vil ikke ha sammenslåing uten at Finnmark er med. Se sendinga i reprise.