– Slike øvelser har svært stor verdi

 

Publisert: 08.03 2018

 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen besøkte den pågående vinterøvelsen i Indre Troms torsdag. Og han er klar på at en slik stor militærøvelse har noe for seg på svært mange områder.