Elgen trives spesielt godt i denne kommunen

 

Publisert: 12.02 2018

 

En ytterst uoffisiell statistikk viser at Tranøy kanskje burde byttet ut kveita med en elg i kommunevåpenet.