Tema

fredag 23.04 2021

Unyansert skuterdebatt

fredag 26.03 2021

Stor frustrasjon blant skuterfolket: – Loven er overmoden for revidering

Mange skutereiere opplever det de mener er et altfor rigid regelverk som et stort hinder for å kunne ferdes ute i naturen med snøskuter.

onsdag 24.03 2021

«Et vendepunkt i snøskuterpolitikken nærmer seg»

mandag 22.03 2021

Legger frem nytt skuter-forslag i dag: – Handler ikke om å endre loven, men å flytte ansvaret

På vegne av Frp kommer stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen med et forslag om å gi kommunene ansvaret for å forvalte all motorferdsel i utmark. Også Senterpartiet vil gi kommunene økt myndighet.

søndag 14.03 2021

Åpnet løypenettet for snøskuterkjøring på Lenvikhalvøya:

– Interessen er enorm

Lørdag åpnet snøskuterløypene på Lenvikhalvøya for første gang i år. – Folk er veldig sugne på å komme seg ut og kjøre, sier leder i Midt-Troms motorferdselforening, Trond Sivertsen.

Snømangel gjorde at løypa ikke kunne åpnes før nå

Lørdag åpnet snøskuterløypene på Lenvikhalvøya for første gang i år. Leder i Trond Sivertsen i Midt-Troms Motorferdselforening forteller at han tror folk er sugne på å komme seg ut og kjøre.

onsdag 17.02 2021

Motorferdsel i utmark:

Hevder flere dispensasjoner i Lavangen er ugyldige

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil ha slutt på såkalte «evigvarende dispensasjonsvedtak» til motorferdsel i utmark i Lavangen kommune.

fredag 11.12 2020

Varsler om arbeid med snøskuterløype

Senja kommune opplyser at arbeidet med å forberede sesongens rekreasjonsløype for skuter på Lenvikhalvøya er i gang.

søndag 11.10 2020

Allerede i gang med å utarbeide snøskutertraseer for hytteeiere etter den nye lovendringa:

– Vi skal ikke kaste bort tida

Så snart lovendringa som fjernet avstandskravet på 2,5 kilometer for snøskuterkjøring fra brøytet vei kom, gikk Salangen kommune igang med å utarbeide skutertraseer. De håper andre følger etter.

søndag 16.08 2020

Stort flertall av kommunene vil liberalisere scooter-reglene

Tre firedeler av kommunene gir støtte til forslaget om å fjerne grensen på 2,5 kilometer for å kunne gi tillatelse til scooterkjøring til hytter.

tirsdag 14.07 2020

Skuterkjøring til hytter: Så bort fra avstandskravet

Før nye forskrifter er på plass har Fylkesmannen i Troms i Finnmark nå endret praksis for tolkning av lovverket for skuterkjøring til hytter.

fredag 01.05 2020

Paniske tilstander i scooterdebatten

torsdag 30.04 2020

Har regjeringen troverdighet i scooter-saken?

onsdag 08.04 2020

Snøskuterkjøring til hytter:

Kan bli den siste kampen for Ronny

Hytteeier Ronny Jensen i Salangen ønsker velkommen til stortingsflertallet som nå vil fjerne grensen på 2,5 kilometer for å kjøre snøskuter til hytta. Det kan nemlig bety at hans kamp er over.

tirsdag 07.04 2020

Snøskuterkjøring på ville veier

KRONIKK

Senja kommune og skuterløyver

mandag 30.03 2020

Omstridt 2,5 kilometergrense for hyttekjøring:

Skuterkjøring: Flertall for å fjerne grensen

– En gledens dag, sier forslagsstiller Sandra Borch (Sp). Mandag morgen avgjorde Frp at de går med Sp og vil fjerne 2,5 kilometergrensa for å kjøre skuter til hytta.

torsdag 27.02 2020

Skutersesongen godt i gang på Lenvikhalvøya

– Vi ser at dette er populært

I fjor åpnet skuterløypene på Lenvikhalvøya med rundt hundre skutere til stede under åpninga. Nesten ett år senere er trafikken fortsatt god, og drømmen er å kunne kjøre helt til Målselv Fjellandsby.

søndag 01.09 2019

Ordførerkandidater krever svar om hyttekjøring

Senterpartiets ordførerkandidater i Salangen, Lavangen, Dyrøy, Senja, Sørreisa, Bardu og Målselv krever svar om hyttekjøring.

fredag 19.04 2019

Folk fra Troms strømmer til snøscooter-paradis

Hvis ønsket ditt var å komme til høyfjellet for å finne ro og nyte naturen, så er du nok på feil plass.

tirsdag 09.04 2019

Etterlengtet snøscooterløype åpnet tirsdag

De var ikke sent ute. Bare kort tid etter at den etterlengtede rekreasjonsløypa for snøscooter var i lovlig drift , dro denne gjengen ut for å teste.

onsdag 27.03 2019

Sju av ti ønsker bedre kontroll av snøskutere

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Norsk Friluftsliv.