Tema

onsdag 23.05 2018

Nytt forslag fra Borch:

Vil ha forsøksordning for snøskuterkjøring

Sandra Borch (Sp) vil foreslå å innføre en forsøksordning for snøskuterkjøring til egen hytte.

lørdag 12.05 2018

Motorferdsel i utmark og 2,5 km-grensa:

«Snøskuterens forbannelse — lystbåtenes velsignelse»

tirsdag 17.04 2018

Første politiker-runde på torsdag

– Jeg har en god magefølelse på at det skal gå bra, sier Sandra Borch (Sp), to dager før Energi og miljøkomiteen på Stortinget får skutersaka på bordet.

lørdag 14.04 2018

Snøskuter-parodien fortsetter:

«Var det siste påska med familiehytte?»

tirsdag 27.03 2018

«Hvor hodeløs går det an å være?»

mandag 26.03 2018

Bardu kommune vil frata fylkesmannen snøscooter-oppgavene

– Bør håndheves av folkevalgte

Et enstemmig formannskap stilte seg bak Bardu-ordførens forslag om blant annet å be om at fylkeskommunen skal ta over forvaltningsoppgaver tilknyttet motorferdsel i utmark og miljøvern.

onsdag 21.03 2018

Mener 2,5 km-kravet må fjernes

Flertallet i fylkestinget i Troms mener det framstår som uakseptabelt at fylkesmannen innskjerper 2,5 kilometer-kravet i motorferdselsforskriften.

fredag 09.03 2018

Nå varsles det omgjøring av skutervedtak

Salangen kommune innvilget to skuterdispensasjoner med kortere avstand enn 2,5 kilometer til hytta. Da satte fylkesmannen foten ned.

onsdag 07.03 2018

– En avsporing av Gudmundsen

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) «korrigerer» Kent Gudmundsens (H) «Velkommen etter» til Sandra Borch (Sp).

mandag 05.03 2018

Forslaget om å fjerne 2, 5 kilometer grense:

Gudmundsen (H): – For tidlig å svare nå

Det er usikkert hvordan de andre partiene stiller seg til Sandra Borch (Sp) sitt forslag om å endre forskrifter for skuterkjøring til hytta.

lørdag 17.02 2018

Historisk åpning av ny skuterløype

Omlag hundre møtte fram til den offisielle åpninga av helt ny rekreasjonsløype for skutere over Leinavatn torsdag.

Søkte skuterdispensasjon:

Søkte dispensasjon — fikk ikke svar på to år

I snart to år har Stine Marthinsen i Salangen ventet på svar på dispensasjonssøknaden for å kjøre skuter til hytta.

tirsdag 13.02 2018

Kan komme avgjørelse i 2018

Jordskifterettsdommer Britt Stiberg i Ofoten og Sør-Troms jordskifterett legger opp til avgjørelse på Elvenes i Øvre Salangen i løpet av 2018.

mandag 12.02 2018

Fylkesmannens ettersyn av skutervedtak:

– Bedre til å fatte lovlige skutervedtak

Ifølge fylkesmannen i Troms har kommunene blitt bedre til å fatte lovlige dispensasjonsvedtak.

fredag 26.01 2018

Kampen for endring av regler for snøskuterkjøring:

– Jeg har ikke gitt opp

Sør-Troms regionråd ga Salangen full støtte i snøskuter-uttalelsen. – Denne saken må til Stortinget, sier Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp).

fredag 19.01 2018

Påklager skutervedtak

– Prosessen i Bardu synes forhastet

Bardu kommune var først ute i Troms med å vedta rekreasjonsløyper for snøskuter. Nå bes det om oppsettende virkning for vedtaket.

torsdag 04.01 2018

Fylkesmannen gleder seg over Lenviks nye skuterpraksis

Miljøverndirektør Evy Jørgensen gir tommel opp til Lenvik kommune.

onsdag 03.01 2018

Innskjerpet praksis fører til klager

Lenvik kommune har skjerpet inn praksisen rundt skuterdispensasjoner.

tirsdag 05.12 2017

Etterlyser valgløfte om skuterløyper

Mange oppfatta det som et tydelig valgløfte da Justisministeren sa han ville fremme lovendringsforslag i forhold til å gjøre det enklere å opprette snøskuterløyper for rekreasjonskjøring.

tirsdag 07.11 2017

«Veinære hyttefelt legges øde»

lørdag 04.11 2017

Borch vil ha svar om snøskuterregler

Stortingspolitiker Sandra Borch (Sp) leverer inn to skriftlige spørsmål til statsråden i forhold til tolkningene av regelverket for snøskuterkjøring.

tirsdag 24.10 2017

«Forutsetning at reglene blir fulgt»

Det er Stortinget som har laget regelverket for motorferdsel i utmark og har bestemt praktiseringen.

onsdag 11.10 2017

«Korstoget mot snøskuterbruk»

mandag 09.10 2017

Mye på spill når jordskifteretten ser på Elvenes

Jordskifteretten skal behandle uenighetene på Elvenes i Øvre Salangen om en måneds tid.

- Forsvarer liberal tolkning av skuterloven

Dyrøy kommune mener de ikke bryter loven ved sin praksis for å gi skuterdispensasjoner til funksjonshemmede i kommunen.

torsdag 21.09 2017

Håper å håve inn 45 mill. på ti dager

Lian`s Caravan & Fritid har som mål å selge for et sted mellom formidable 35 og 45 millioner kroner under høstmessa på Andslimoen som nå er i gang. Da snakker vi om alt fra brukte campingvogner til nye bobiler og rekvisita.

onsdag 13.09 2017

«Må ta grep om motorferdselsloven»

mandag 07.08 2017

– Harley Davidson er livet

De tre søsknene Grande har alle forelsket seg i Harley Davidson.

søndag 06.08 2017

- Var som om bilen kjørte meg, ikke omvendt...

Jakob Leiknes fikk oppfylt sin bildrøm, men før det skjedde gikk det mange år.

søndag 21.05 2017

For seint ute til å gjøre noe med lovstridig vedtak

Fylkesmannen i Troms mener Lenvik kommune ga snøskuterdispensasjon som var lovstridig, men velger av en spesiell grunn å ikke gjøre noe med vedtaket.

onsdag 19.04 2017

Mener regjeringen har sviktet om skuter

Sandra Borch (Sp) sier det er unødvendig å endre lovverket for å etablere skuterløyper. – Regjeringen burde lagt klare føringer for lenge siden, sier hun.

«Reglene i utmarka må følges»

«Rekreasjonskjøring må gjøres lovlig»

Snøscooterdebatten og dispensasjonsordninger.

fredag 14.04 2017

Nei til kommunale skuterløyper

Fylkesmannen i Finnmark har gitt medhold i klager mot skuterløyper i Bardu, bortsett fra de fra Talma sameby. Ordfører Toralf Heimdal er oppgitt.

søndag 09.04 2017

To blir anmeldt etter snøskuterkontroll

onsdag 05.04 2017

Sett fra sidelinja: Politiet på påskejakt

Påskejakta slukker sorgen...

- Her får du kjøre hvis du har legeattest

Av totalt 178 dispensasjonssøknader for bruk av skuter er 116 gitt på bakgrunn av varig funksjonshemming i Dyrøy kommune siden 2012. Ordfører Marit Alvig Espenes spekulerer ikke i systemmisbruk.

mandag 03.04 2017

Ber folk ta hensyn til reinen

Rein i hele Troms sliter med dårlige beiteforhold. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn til dyrene.

Storfangst etter scooterkontroll

Bare fire av 15 kontrollerte snøscooterførere hadde sysakene i orden.

torsdag 09.03 2017

Vil stoppe ulovlige motorferdsel-tillatelser

Fylkesmannen i Troms setter søkelyset på kommunenes håndtering av regelverket i motorferdselsloven. Først ut er hyttekjøring.