Tema

torsdag 27.09 2018

Markerer syv år med vardebål for Tromsbanen

Hver lørdag i syv år har vardebålet for Tromsbanen blitt tent på tusenårsstedet på Olsborg. Dette skal markeres lørdag 29. september.

onsdag 08.08 2018

- I resten av landet er det ignoransen som rår:

«Viktig for enkelte samfunnstopper»

tirsdag 03.07 2018

Jernbaneutbygging i Nord-Norge:

«Bør organiseres i et samordnet monopol»

onsdag 20.06 2018

Nord-Norgebanen og veien videre:

«La oss håpe på en realistisk utredning»

onsdag 02.05 2018

Stambanen gjennom Nord-Norge:

«Norges viktigste samferdselsprosjekt»

tirsdag 06.03 2018

– Ofotbanen må få dobbelspor

– Økt kapasitet på Ofotbanen må gis første prioritet! Målet må være dobbelspor.

torsdag 22.02 2018

Nord-Norgebanen gir økonomisk plussverdi

Sørvestbanen — et tapsprosjekt

torsdag 08.02 2018

Den nordnorske stambanen — Norges viktigste samferdselsprosjekt

«Ishavsbanen, løsning eller avsporing?»

tirsdag 30.01 2018

«Jernbane i nord — et splitt og hersk-spill»

«Som det er, henger ikke landet sammen. Tomrommet må snarest fylles ut!»

onsdag 24.01 2018

«Hvorfor bygges ikke Nord-Norgebanen?»

lørdag 13.01 2018

Nord-Norgebanen og Tromsbanen — ny utredning

«Med reiser 50 år att og fram i tid»

Kronikk

fredag 08.12 2017

«Olje gir klar bane for jernbane»

onsdag 29.11 2017

«Holder ikke med en trøstepremie»

Innspill

lørdag 18.11 2017

«Tilfredstiller ikke nordnorske krav»

torsdag 16.11 2017

«Må bli så fossilfri som mulig»

tirsdag 31.10 2017

«Er det så vanskelig å bygge jernbane?»

tirsdag 22.08 2017

- Gods og persontrafikk vil gjøre jernbanen lønnsom:

«Nord-Norgebanen svært lønnsom»

Nord-Norgebanen

fredag 28.07 2017

«Skrives og prates — ingenting skjer»

onsdag 29.03 2017

Sett fra sidelinja: Jernbanen nordover

Det går (ikke) alltid et tog...

fredag 24.03 2017

– Næring og reindrift må involveres

Naturvernforbudet jubler over kunngjøringen, men håper flere kan bidra i prosessen.

Hilde jubler uhemmet for jernbaneutredning

Hilde Sagland jubler uhemmet over at Nord-Norgebanen nå skal utredes. Dette har hun kjempet for i en årrekke.

Bestiller utredning av Nord-Norgesbanen i NTP

Nå blir utredning av en jernbane i Nord-Norge bestilt.

torsdag 16.03 2017

Jernbanedebatten:

«Hva med Nord-Norge-banen?»