Tema

søndag 20.01 2019

Vil få oversikt over nye rekefelt

Fiskeridirektoratet skal i år møte fiskere i Sør- og Midt-Troms for å bedre kartlegge rekefelt i regionene.

Lokale fiskere reagerer på at godkjent oppdrettslokasjon fra 2012 i ytre Øyfjorden som tas i bruk:

– Da blir fjorden tapt for fiskeri

Flakstadvåg Laks tar i bruk sin lokalsjon i ytre Øyfjord bare en måned etter NRS fikk sin søknad avslått. Det faller ikke i god jord hos fiskerne på Senja.

Starten på et industrieventyr

Tilbakeblikk: I 1995 startet reke- og fiskeindustribedriften Nergård og Berg kommune arbeidet med å fylle ut et gedigent industriområde, samt bygge industrikai, i Senjahopen. Det skulle bli starten på et industrieventyr på ytre Senja.

torsdag 17.01 2019

– Rapporten danner grunnlag for videre arbeid

Ser på mulighetene for havbruk lengre til havs

onsdag 16.01 2019

Etterlyser bedre rammevilkår for fiskerinæringa

Flere års forskning har gitt svar på hvordan fiske med not og trål kan gi bedre kvalitet. Nå ønsker forskerne bedre rammevilkår for å få på plass nytt utstyr.

mandag 14.01 2019

Takker for proff hjelp til å redde rekelast til 2,5 mill.

Bilberger Frank Sebulonsen gir ros til ansatte ved Brødr. Karlsen på Husøy for hjelpa han fikk til å berge ei rekelast verdt 2,5 millioner kroner.

mandag 07.01 2019

Sug i markedet gir topp-priser til fiskerne

Vinterens torskefiske er i gang utafor Senja. Fisket har til nå vært hemmet av mye dårlig vær og foreløpig laber deltakelse. Men de må som har fisk å levere, tjener rått. For markedet ute i Europa er sulten på fersk, norsk vintertorsk, og er villig til å betale godt for å få den på middagsbordet.

søndag 30.12 2018

Fikk forsmak på årets skrei

Stig Høybakken frykter konsekvensene dersom han må fiske ti tonn mindre torsk i år

– Da må vi få bedre pris

Fisker Stig Høybakken mener at redusert torskekvote og dyrere diesel kan gjøre det langt vanskelige for ham å drive med egen båt.

fredag 28.12 2018

Fikk uventet brev fra Slottet i posten

Er med i jubileumsboka

I februar 2016 fikk fisker Bjørn Jørgensen plutselig brev fra Slottet med invitasjon til å være med i kongeparets jubileumsbok.

torsdag 27.12 2018

Kveitefisker Bjørn Jørgensen fikk besøk på feltet av japansk TV-team

Fiskeren Bjørn sett av 10 millioner på japansk TV

I vår hadde fisker Bjørn Jørgensen fra Finnsnes besøk av et japansk TV-team som hadde med seg en japansk TV-kjendis ut på kveitefeltet. Da innslaget ble vist på japansk TV 2. juni i år ble innslaget sett av rundt 10 millioner.

onsdag 26.12 2018

Tar i mot fisk i Husøy i romjula

Kommer skreien i romjula? Det kan vi få svar på hos Brødr. Karlsen. De holder åpent for fiskekjøp nå mellom helgene, og blir det rorvær kan det hende ettertraktet torsk med feit lever og rogn kommer i land.

Tok opp et formidabelt kvantum i 2018

Intet annet fiskeri i Norge utgjør mer i kvantum enn det pelagiske fiskeriet — altså fiskeslag som sild, makrell og lodde.

fredag 21.12 2018

Strammer inn kvotene for å sikre seg mot overfiske

Den totale torskekvoten går ned i 2019. Det betyr at alle flåtegruppene får fiske mindre.

torsdag 13.12 2018

– Får vi ikke folk, så får vi ikke fiskerihavna

32 båtplasser skal fylles opp og næringsaktører skal på plass. Nå ber kommunen og Fjordgård samfunnet interesserte kjenne sin besøkstid.

lørdag 08.12 2018

Geir Johansen har investert i ny Malo til 9,5 millioner kroner

– Må unne seg litt komfort

Da Botnhamn-fisker Geir Johansen så nybåten til fiskerkompisen, var han solgt. Han reiste fluksens ned til Malo for å forhandle om tilsvarende nybygg.

fredag 23.11 2018

Ønsker ikke oppdrett utenfor Husøy

Et flertall i Lenvik kommunestyre ønsker lokaliteten Ytre Øyfjorden fjernet som akvakulturområde Når kystsoneplanen på ny skal tas opp i 2019.

tirsdag 20.11 2018

Setter søkelyset på levende sjømat

Er det noen framtid i å holde torsk, hyse, krabbe og annen sjømat i live etter fangst? Hva har det i så fall å si for kvalitet, økonomi og marked? Og hvordan er egentlig regelverket?

søndag 18.11 2018

– Tror vi kommer til å oppleve områder med mye krabbe her også

I oktober ble det fanget to kongekrabber i Gisundet. Forsker ser ikke bort fra at vi også her i området kan oppleve tallrike forekomster av arten.

lørdag 17.11 2018

– Skammelig behandling av fiskerne i åpen gruppe

Innspillsrundene for å fastsette kvotene for sjarkene i åpen gruppe nærmer seg slutten. Fiskeridirektøren foreslår å halvere kvoten for fiskebåtene i åpen gruppe. Leder av Kystfiskarlaget, Paul Jensen, mener behandlingen av fiskerne i åpen gruppe er skammelig.

Ved nyttår går fristen ut: 12 prosent av sjarkene uten fartøyinstruks forsvinner ut av kystflåten

Fristen for å få sjarker under 11 meter bygd mellom 1983 og 1991 sertifisert, går ut ved nyttår. Av 739 sjarker uten gyldig fartøyinstruks, blir kun 650 sjarker sertifisert.

onsdag 14.11 2018

– Godt fornøyd med sildesesongen

Silda skaper stor aktivitet i Senjahopen. Onsdag lå tre snurpere ved kaia for å losse fangst ved Nergård Sild.

onsdag 31.10 2018

– Ser ingen fare for permitteringer i vinter

God råstofftilgang sikrer aktivitet hos Stella Polaris I Kårvikhamn.

Oppdrett midt i fiskefeltet – Ytre Øyfjorden

lørdag 27.10 2018

Tjener rått på hyse

Senjen Fiskeriselskap gjør gode penger på hysefiske. Nå har selskapet bladd opp atskillige millioner og kjøpt den 34 meter lange autolinebåten «Delfin» fra Mikal Solhaug i Båtsfjord.

onsdag 24.10 2018

Nå er silda på full fart nordover!

Søndag kom den første leveransen og nå er Nergård Sild i Senjahopen i full gang med sesongens produksjon av havets sølv.

tirsdag 23.10 2018

Full sal på informasjonsmøte om oppdrettsplaner

– Spent på tida som kommer

Fisker Tommy Larsen oppfatter Norway Royal Salmon ASA som lydhøre. Skeptisk er han likevel fortsatt til oppdrettsplanene i Øyfjorden.

Regjeringen vil kutte i tilskudd til frakt av fisk:

– Fiskemottak vil være helt avhengig av støtte

Planene er at Karls Fisk og Skalldyr AS i Tromsø skal hente fisk fra Dyrøy. Men først må regjeringens kuttforslag av transporttilskudd stoppes.

lørdag 20.10 2018

Satser på sei som nytt eksportgull

Mange forbinder fisken fra Senja og Nord-Norge med fullastede trailere som suser forbi. I Spania er det nærmest som gull på hjul å regne.

fredag 19.10 2018

Inngår samarbeid om bedre veier på Senja

Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen starter samarbeid for utredning av veiene på Senja.

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2019

Norge og Russland er enig om ny kvoteavtale for 2019.

Fiskeriministeren: – Vi skal slå ned på juks

– Vi skal slå ned på juks, om det er i egne eller andres farvann Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er klar på at om Norge skal spille en internasjonal rolle i kampen mot fiskerikriminalitet. Han mener vi også må rydde i egne havområder.

tirsdag 16.10 2018

Nergård letter på sløret

Nord-Norges nest største fiskerikonsern, som blant annet er sterkt tilstede på Senja, er i endring. Torsdag vil konsendirektør Ari Theodor Josefsson fortelle litt om hva som skjer i det tradisjonsrike selskapet.

mandag 15.10 2018

Senja-rederi kjøper nytt og kraftigere

Dette er den nye 90-fotingen til Botnhamn Sjø AS. For 35 millioner kroner har Morten Johansen og sønnen Willy Morten kjøpt 90-fotingen «Øksnesværing» — ex-«Støttfjord» — fra Vesterålen.

fredag 12.10 2018

Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Dette konkluderer en forskerrapport.

onsdag 10.10 2018

Elva får skryt: – De lokale har tatt grep

God forvaltning av Løksebotnelva har ført til en etterlengtet voksende laksebestand.

søndag 07.10 2018

Passerer 1,5 milliard i omsetning

12 år etter at eksportselskapet Unicod ble etablert kan de fire eierbedriftene glede seg over at omsetninga siden oppstart har nådd 1,5 milliard kroner.

Kjenner historia til nesten 4.000 båter

Denne mannen kjenner historia til de aller fleste av råfisklagets 4.000 båter!

– En kanonstart for «Skreigrunn»

Etter sju turer med notfiske i nærheten av Sørøya har M/S «Skreigrunn» fisket opp årets notkvote på 600 tonn.

onsdag 03.10 2018

Forskutterer 139 mill.: – Nå skulle vi heist flagget

Onsdag ble det klart at regjeringen forskutterer 139 millioner kroner til utbedringene i havna i Senjahopen.

tirsdag 02.10 2018

Gir over 100.000 kroner til sjømattiltak i Troms

15.000 kroner går til Havørn.

fredag 14.09 2018

Gikk fra kjøper til selger i fiskeribransjen:

– Fantastisk på andre siden

Etter 36 år som leder i fiskerindustrien, byttet Henning Grande, tidligere daglig leder i Nergård Senjahopen, ut lederjobben og begynte som salgskonsulent.

Lakseetablering får fiskerne til å se rødt

– Det vil være et stort kukstykkje

Norway Royal Salmon ASA har søkt om klarering av lokalitet for Ytre Øyfjord i Lenvik for 5.990 tonn fisk. Det får fiskerne til å se rødt.

søndag 26.08 2018

MS Skreigrunn døpt

Fornøyde med «gudmora»

Den «nye» Husøybåten MS Skreigrunn fikk ingen ringere enn statsminister Erna Solberg til gudmor.

lørdag 25.08 2018

– Nå er det på tide å få vekk all usikkerhet i næringa

Sjømataktører på Senja etterlyser mer forutsigbarhet i fiskeripolitikken. De mener også storsamfunnet ikke følger opp med tilrettelegging — blant annet i infrastruktur — for ei næring som samlet omsetter for milliarder av kroner — bare i Senja-regionen.

– Nå er det på tide å få vekk all usikkerhet og gi næringen noe langsiktig å forholde seg til

Fiskeriregionen Senja omsetter fisk for flere milliarder kroner. – Det tror jeg ikke storsamfunnet har skjønt, sier fiskekjøper Egil Johansen.

tirsdag 21.08 2018

Nergård kjøper seg inn i Global Fish

Via sitt datterselskap på Værøy, Lofoten Viking, kjøper Nergård AS seg inn i Global Fish AS i Ålesund med 40 prosent. Sammen skal de tre selskapene etablere et felles salgsselskap for pelagiske produkter.

Fyrtårn lyser opp på messe

På ei messe med hele 15.000 besøkende gjelder det å vise seg fram. Det har Berg kommune gjort noe med.

torsdag 16.08 2018

Tilbudet til båtfolket styrkes på Finnsnes

Maritim satsing på verksted og kai

Etter å ha drevet verkstedet sitt heimefra siden 2016, har Johan Martin Wilsgård nå kommet på plass i leide lokaler i Olderhamna på Finnsnes. – En drøm som har gått i oppfyllelse, sier Wilsgård.

onsdag 15.08 2018

– Skiftet av fiskeriminister betyr lite for fiskerne

At Harald Tom Nesvik blir ny fiskeriminister har liten betydning for fiskerne.

«Ny fiskeriminister — rett til Husøya!»

mandag 13.08 2018

Ny råfisklag-leder fra Indre Troms

Han minner oss på om at en fiskebåt skaper to arbeidsplasser på land, og at det omsettes fisk årlig fra 4500 båter i Norge.

Sandberg gikk av som fiskeriminister

Per Sandberg gikk mandag av som fiskeriminister etter et ekstraordinært statsråd på slottet. I samarbeid med VGTV sendte vi direkte fra Oslo. Se også pressekonferanse med Sandberg og Solberg.

Denne fiskebåten vender tilbake til Husøy

Geir Helge Tøllefsen har investert i større båt, og skal gå bort fra garnfiske. Når han henter båten til Husøya, kommer den tilbake til kjente og kjære omgivelser.

lørdag 11.08 2018

– Været bremser oss

6. august startet blåkveitefisket del to. – Samme leksa i andre periode som i første.

Siste trålerbygget fra Kaarbøverkstedet:

Tråleren Kasfjord solgt

Etter å ha bunkret ved tankanlegget på Gangsås, kastet tråleren Kasfjord tampene og kvitterte for Stangnesodden lykt ved halv to-tida onsdag. Kanskje for siste gang.

torsdag 02.08 2018

Nergård og Aksel Hansen AS forener kreftene i et nytt, felles selskap

Ser store muligheter i å gjøre mer med råstoffet

– Penger er ikke det viktigste i dette, men å skape noe. Det sier Johan Arild og Frank Magne Hansen etter at brødrene nå selger fiskebruket sitt i Senjahopen til Nergård.

onsdag 27.06 2018

Senja-ordførere møtte Nergård: – God dialog

I forrige uke møtte Senja-ordførerne ledelsen i Nergård. Det resulterte i et nytt møte til høsten.

tirsdag 19.06 2018

– Ekstremt morsomt

Sigurd Bakkejord står for årets hittil største fangst i Målselva med en laks på hele 17 kilo.

mandag 18.06 2018

Vil ha en ny runde med pliktsystemet på Stortinget

Troms fylkesting ønsker et nytt pliktsystem for fiskeflåten, og ønsker at dette skal fremmes som sak i Stortinget.

fredag 15.06 2018

«Sandberg venter med de viktigste sakene»

Bra fiskestart i Målselva

Fire lakser er så langt registrert tatt i Målselva etter at fisket åpnet ved midnatt natt til fredag.

onsdag 13.06 2018

Tilrår å redusere torskekvota med 100.000 tonn

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler at torskekvoten i Barentshavet ikke blir større enn 674.678 tonn til neste år.

mandag 11.06 2018

Eventyrpriser på blåkveita

Fiskerne opplever eventyrlige priser på blåkveite. – Vi får 30 kroner kiloen rund, og det er vi veldig godt fornøyd med, sier skipper Lars-Gøran Ulriksen på MS Magny.

tirsdag 05.06 2018

- Fiskerinæringa må oppleves trygg for de som vil satse eller jobbe i den:

«Til det beste for folket, havet og fisken»

lørdag 02.06 2018

Nergård-eierne tar utbytte på 100 millioner kroner

Eierne av Nergård-konsernet, Norsk Sjømat og islandske Samherji, tar ut et utbytte på 100 millioner kroner for 2017.

«Ta hensyn til naturen og lokalbefolkninga»

fredag 01.06 2018

– Dette er svært dramatisk

Berg-ordfører Roar Åge Jakobsen sier det er svært dramatisk at 22 årsverk kuttes fra hjørnestensbedriften Nergård i Senjahopen.

torsdag 31.05 2018

Hjørnesteinsbedrift kutter 22 av 70 årsverk

Det er i dag cirka 70 årsverk ved hjørnesteinsbedriften Nergård i Senjahopen. Nå kuttes 22 av dem.

onsdag 30.05 2018

«Vanskelig å skape et 'sjark-flertall'»

søndag 27.05 2018

På gjenvisitt i Kina for å dyrke frem nye muligheter

– Det er et stort potensial som ligger der.

lørdag 26.05 2018

– Går det mot haisommer nå?

Johnny Johansen fant en tre meter lang hai i fjæra og medgir at det ikke er hverdagskost på Rød i Lavangen.

fredag 25.05 2018

«Det viktigste Senja-våpen»

torsdag 24.05 2018

Nergård kjøper ny tråler til 400 mill.

Nergård AS vil fornye flåten og investerer 400 millioner kroner i en ny tråler.

onsdag 23.05 2018

Opplever usikkerhet grunnet nytt forbud

Nytt forbud fra Fiskeridepartementet kan sette en stopper for blåkveitefisket for Willy-Morten Johansen fra Botnhamn.

onsdag 16.05 2018

Slik skal de få flere kvinner til fiskeryrket

Regjeringen foreslår at fiskerkvinner kan ta en lengre pause fra jobben i forbindelse med fødsel, uten å miste rettigheter og inntekter fra fiske.

«Sjarkflåtens rolle i et framtidig kvotesystem»

tirsdag 15.05 2018

Nå blir det nye snurrevad-regler

Nærings- og fiskeridepartementet har endret reglene for bruk av fangstredskapet snurrevad.

mandag 14.05 2018

Sjømat-aktører foreslår å se til vegvesenet

Sjømatnæringen er opptatt av en god prosess når ansvaret for fiskerihavnene i landet skal overføres fra Kystverket til regionene.

Jensen posisjonerer seg med selskap med økonomiske muskler

Jack Jensen og sønn Daniel Jensen har etablert et nytt selskap Ranja AS med fire millioner kroner i egenkapital.

søndag 13.05 2018

«Flobjørn» endelig hjemme i Troms

– Jeg synes det er helt fantastisk at vi får en ny båt i rederiet!

tirsdag 08.05 2018

Utfører grunnundersøkelser i forbindelse med neste Nasjonal Transportplan

Vil forbedre hovedleia

Kystverket er nå i gang med grunnundersøkelser i blant annet Gisundet. Formålet er å se på hvordan hovedleia kan gjøres enda sikrere for de sjøfarende.

- Det klart viktigste fiskeriet i Norge:

«Det klart viktigste fiskeriet i Norge»

fredag 04.05 2018

Elevene fikk lære mer om sjømat

På få år har søknads-massen til den blå linja på Senja videregående skole økt fra et titalls søkere til over 50. Maria Richardsen og medelevene er ikke i tvil om at Sjømat innovasjonscamp er blant årsakene til det.

Strålende torskesesong ga rekordverdier

- Høye torske- og hysepriser fortsetter å bidra til å trekke opp verdien på norsk sjømat.

torsdag 03.05 2018

Starter salg av revolusjonerende tabeletter i Canada og fått godkjennelse i USA:

– Nå skal vi vise hva vi kan få til

Stella Polaris i Kårvikhamn starter salget av blodtrykksregulerende tabeletter i Canada, og bedriften har fått produktgodkjenning i USA. Til sommeren håper de Norge står for tur.

mandag 30.04 2018

Etterlyser forutsigbarhet for fiskerinæringa

Fiskekjøper Egil Johansen i Botnhamn etterlyser forutsigbarhet fra politikerne. – Vi får altfor dårlige beskjeder i næringa, slår han fast etter møte med Tromsbenken på Stortinget mandag.

søndag 22.04 2018

Alle skal til Brüssel

Senja-regionen er sterkt representert når verdens største sjømatmesse går av stabelen i Brüssel tirsdag til torsdag i neste uke.

lørdag 21.04 2018

Fant plastflaske i torsken

Torbjørn Eide fra Torsken, delte fredag et bilde av en hel plastflaske funnet i en torsk fanget utenfor Røst. Han tror også plast er å finne i fisken utenfor Senja og ber folk tenke etter hva de faktisk kaster fra seg.

Nergård og andre «hjørnesteinsbedrifter»:

«Om samfunnsansvar og lønnsomhet»

fredag 20.04 2018

«La oss håpe at eventyret fortsetter»

onsdag 18.04 2018

Ordføreren savner informasjon fra Nergård

Ordfører Roar-Åge Jakobsen i Berg synes det er bekymringsfullt dersom omstillinga i Nergård fører til reduksjon i Senjahopen.

Nergård AS varsler omstrukturering i Senjahopen

– Vil medføre oppsigelser

Ulønnsom drift over mange år er årsaken til at Nergårds avdelinger i Senjahopen nå står foran oppsigelser og omstrukturering.

søndag 15.04 2018

– Det ser bra ut, vi er veldig optimistiske

Årets rekesesong er godt i gang. Og det ser så langt bra ut.

lørdag 14.04 2018

Kom til enighet om nye minstepriser

Norges Råfisklag og industrien enige om nye priser.

fredag 13.04 2018

– Fremdeles er det de som tar til tårene

Torsdag ble det holdt minnemarkering etter tragedien på Svensgrunnen.

torsdag 12.04 2018

Nord Senja Fisk vil ha flere båter ut på rognkjeksfiske

For å få flere fiskebåter ut på rognkjeksfisket tilbyr Nord Senja Fisk seg å selv ta ut rogna av fisken, noe fiskerne til nå har måttet gjøre selv.

onsdag 11.04 2018

Avslørte fiskedumping blant annet utenfor Senja

Kystvakta har dokumentert ulovlig fiskedumping ved hjelp av overvåkningsfly.

tirsdag 10.04 2018

Folkemøte om revidering av kystplan

Nå skal kystplanen for kommunene i Midt- og Sør-Troms revideres.

mandag 09.04 2018

Skreitokt viser mindre skrei i år enn i fjor

Skreitokt viser tydelig nedgang.