Tema

mandag 25.05 2020

Bruker feil nøkkel i havbruksnæringa

søndag 24.05 2020

Her investeres det 40 millioner for å gjøre lakseoppdrett mer effektivt

Tilgangen på ferskt vann kan begrense produksjon av laks. Det problemet vil Nofima løse, og investerer drøyt 40 millioner kroner i forskningsstasjonen på Ringvassøya.

lørdag 23.05 2020

Elendig avtale med SalMar gir konsekvenser for Senja kommune

torsdag 21.05 2020

Sjømatnæringen tjente 4,7 milliarder på svak krone

Eksporten av norsk sjømat økte med 8 milliarder i 2019. Over halvparten av økninga skyldes den svake norske kronen, viser beregninger Nofima i Tromsø har gjort.

tirsdag 19.05 2020

Mistanke om ILA i Bjørga

Marin Helse AS varslet Mattilsynet 18. mai om mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) på fisk ved Salaks AS lokalitet i Bjørga.

mandag 18.05 2020

Storkommunen klatrer i økonomiske motbakker:

«Omsorg eller lakseoppdrett?»

søndag 17.05 2020

Forslag til endringer i inntektsfordelingen fra Havbruksfondet:

Frp vil ikke støtte regjeringens havbruks-forslag

Fremskrittspartiet vil ikke støtte den nye fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet som regjeringen har foreslått. Arbeiderpartiet mener regjeringens opplegg virker klønete, mens Troms og Finnmark Høyre har kommet med et forslag til alternativ fordeling.

lørdag 16.05 2020

Elektrifiserer flere anlegg

Flakstadvåg laks skal elektrifisere fire havbrukslokaliteter utenfor Senja.

torsdag 14.05 2020

– Hadde ikke det fulle og hele bildet

Stortingspolitiker Kent Gudmundsen (H) uttalte seg tirsdag positivt om regjeringens forslag. Han ble overrasket over det potensielt store inntektstapet for kommunene som ble belyst onsdag.

onsdag 13.05 2020

Senja kommune kan miste 80 millioner i havbruksinntekter

Regjeringens forslag om endringer i fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet vil koste kommunene mange millioner i tapte inntekter.

tirsdag 12.05 2020

Regjeringen foreslår produksjonsavgift i havbruksnæringen

– Det gir oss mer forutsigbarhet

Regjeringen vraker alternativet med grunnrenteskatt og foreslår heller å innføre produksjonsavgift i havbruksnæringen.

tirsdag 21.04 2020

Legger flere hundre millioner på bordet for settefiskanlegg

For over 439 millioner kroner skal Peab Bjørn Bygg utvide SalMars landbaserte settefiskanlegg i Gjøvika på Senja.

fredag 17.04 2020

SalMar inngår millionkontrakt med PTG

PTG Frionordica skal levere is-systemer for flere millioner kroner til SalMars prestisjeprosjekt InnovaNor på Senja. InnovaNor er Nord-Norges største og mest moderne slakte- og prosesseringsanlegg for laks.

fredag 20.03 2020

Det moderne Trollfjordslaget

KRONIKK

mandag 17.02 2020

Wilsgård bekymret over miljøtrøbbel i laksenæringen

Kostnadene i laksenæringen er blitt 18 milliarder høyere på seks år, ifølge sjømatanalytikere. Det melder Dagens Næringsliv.

fredag 14.02 2020

«Laksebaroner eller samfunnsbyggere?»

mandag 27.01 2020

– Viktig å være helgrønne når det er gjennomførbart

Wilsgård fiskeoppdrett har som mål å elektrifisere samtlige av sine lokaliteter i 2020.

fredag 24.01 2020

– Tror at han blir å gjøre en bra jobb

– Jeg synes det er flott! Det er historisk at vi har fått en fiskeriminister fra Senja, sier fiskekjøper og leder av Sjømatklyngen på Senja, Egil Johansen i Botnhamn.

fredag 10.01 2020

Oppdrettsnæringen vil betale leie for sjøarealet som brukes

Oppdrettsnæringen vil heller betale leie for sjøarealet man bruker enn skatt på det man produserer.

Jobber to skift for å få unna oppdragene

Veksten i oppdrettsnæringa i regionen skaper optimisme og lyse fremtidsutsikter for Vónin Refa på Finnsnes og Rossvoll.

onsdag 08.01 2020

Vil endre forskriftene for lakselus

Mattilsynet på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet legger ny lakselusforskrift ut på høring.

tirsdag 07.01 2020

Stor oppgang i lakserømninger

Fjoråret ble det verste lakserømmingsåret på åtte år for oppdrettsbransjen.

fredag 13.12 2019

Renoverer disse byggene

Gjennom Wilsgård Fiskeoppdrett har de sørget for et 70-talls arbeidsplasser i laksenæringa i heimbygda og 120 totalt i konsernet. Nå skal brødrene Vidkun og Fredd-Jarle Wilsgård renovere både Doktorlunden og Torskenkrogen.

torsdag 12.12 2019

Satte rekord — slaktet 100 tonn laks på én dag

Driftsleder Ken Benjaminsen og hans arbeidsstokk ved Wilsgård fiskeoppdretts lakeseslakteri i Torsken satte en pen rekord — de slaktet over 100.000 kilo laks på én vanlig arbeidsdag.

tirsdag 10.12 2019

– Uforståelig at Ytre Øyfjord fortsatt er med

Senja Fiskarlag sier i en uttalelse at det kom som en stor overraskelse at Lenvik kommune fortsatt har lokaliteten Ytre Øyfjord med når kommunestyret torsdag skal rullere kystsoneplanen.

tirsdag 03.12 2019

Skal igjen ta stilling til oppdrett i Ytre Øyfjord

Det omdiskuterte havområdet blir igjen et tema når Lenvik kommunestyre skal vedta ny kystsoneplan.

fredag 22.11 2019

Mistenker laksesykdom på Salmar-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten til Salmar ved Oterneset utenfor Harstad.

mandag 11.11 2019

Fått endelig svar fra Nærings- og fiskeridepartementet:

Et skritt videre for plattformen «FjordMax»

Departementet landet på seks konsesjoner til Salaks AS og oppdrettsplattformen «FjordMax». Både eier Odd Bekkeli, Ken-Rune Bekkeli og prosjektleder Karl Erik Bekkeli har tro på at det er tilstrekkelig.

søndag 10.11 2019

Wilsgård takker alle som har stilt opp

Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken takker alle som har stilt opp i forbindelse med raset som stengte den eneste forbindelsen til Torsken, Gryllefjord og Hamn.

torsdag 07.11 2019

Full splittelse blant medlemmene:

Bryter ut og danner nytt fiskarlag

Husøy-fiskerne bryter ut av Nordre Senja Fiskarlag over oppdrettskonflikt.

onsdag 06.11 2019

Innstiller på avslag i Ytre Øyfjord

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), anbefaler at Norway Royal Salmon får tommel ned til sin søknad om å få etablere oppdrett i Ytre Øyfjord.

Verdien av norsk sjømateksport fortsetter å øke – eksporterte for nesten 11 milliarder i oktober

Norsk Sjømatråd skriver i en pressemelding at Norge eksporterte 291 000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober.

torsdag 10.10 2019

Sier ja til omstridt oppdrettsanlegg på 48 tusen kvadratmeter

Fylkesmannen tillater Lerøy Aurora å etablere nytt oppdrettsanlegg ved Veggneset nord for Sommarøy.

tirsdag 08.10 2019

Mistanke om ILA-utbrudd i Lavangen

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Kvanntoneset sjølokalitet i Lavangen, som drives av Salaks AS.

mandag 07.10 2019

To bygder steilt mot hverandre i syn på oppdrettsetablering

Bygdene Fjordgård («ja-bygda») og Husøy («nei-bygda») er nærmest delt i synet på om Troms Fylkeskommune bør gi Norway Royal Salmon ja på søknaden om etablering av et oppdrett i Ytre Øyfjord.

søndag 06.10 2019

Ja-bygd og nei-bygd om oppdrettsetablering

Særlig på Husøy har en oppdrettsetablering i Ytre Øyfjord skapt delte meninger i befolkningen, mens nabobygda Fjordgård rår en ja-steming for etableringen. Folkebladet-TV har i helga snakket med folk fra de to stedene nå når en beslutning om etablering nærmer seg.

lørdag 05.10 2019

Norway Royal Salmons søknad om oppdrett i Ytre Øyfjord:

Fylkeskommunen er i sluttspurten

Troms fylkeskommune er få dager unna å fatte en beslutning i den omstridte oppdrettssaken.

tirsdag 01.10 2019

Direktoratet fraråder etableringen i Ytre Øyfjorden:

– Jeg håper nå at også kommunen tar dette til følge

Kystverket lokalt sa nei. Kystverket sentralt sa ja. Fiskeridirektoratet fraråder etableringen av akvakultur i Ytre Øyfjorden.

søndag 29.09 2019

Glad for helomvending, men ser også på andre muligheter

Konserndirektør Klaus Hatlebrekke i Norway Royal Salmon er glad for Kystverkets helomvending angående Ytre Øyfjord.

Sjømat Norge vil ha Nord-Norgebane: – Sjømatnæringa er storforbruker av gods fraktet på bane

En Nord-Norgebane er sterkt ønsket av sjømatnæringa, hvis man også satser på bedre tilførselsveier i nord.

fredag 27.09 2019

Kystverket har snudd — sier ja til oppdrett i Ytre Øyfjord likevel

Kystverkets hovedkontor stiller seg ikke på samme linje som Kystverket Troms og Finnmark.

torsdag 26.09 2019

Utfordrende år: 1,2 millioner smolt har dødd

I løpet av 2019 har Salangsfisk/Salaks tapt 1,2 millioner smolt. – 2019 blir ett år vi ønsker å glemme, sier Ken Rune Bekkeli.

mandag 09.09 2019

Med fokus på sjøørret i Salangen:

– Nå må situasjonen tas på alvor

Erfarne fiskere er svært bekymra for utviklingen av bestandene både i Salangsvassdraget og Løksebotnvassdraget. Og de er oppgitt over at engasjementet for villfisken uteblir.

lørdag 24.08 2019

Om Havbruksskatteutvalget:

Vil ha mer oppdretts-penger til kommunene

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) taler for at norske kystkommuner må få stabile inntekter når de legger til rette for oppdrettsnæringen.

fredag 23.08 2019

Salmar med resultat på nesten 1 milliard

Av en inntekt på 3,3 milliarder kroner, satt Salmar ASA igjen med et overskudd før skatt på nesten 1 milliard kroner i andre kvartal i år.

onsdag 21.08 2019

Alle rytterne i Arctic Race of Norway fikk med seg etterspurt gave hjem

Ingen av sykkelrytterne i årets Arctic Race of Norway reiser tomhendt hjem i år. Alle fikk nemlig med seg et stykke Nord-Norge i form av røket laks.

mandag 19.08 2019

Vil gjøre fiskeslam til en inntektskilde

Ved hjelp av ny teknologi kan oppdrettsnæringen snart tjene penger på fiskeavføring og fiskefòr som ikke havner i fiskens mage – og samtidig bli kvitt en miljøutfordring.

onsdag 17.07 2019

Investerer 45 mill. — vil doble produksjonen

Akvafarm i Bergsbotn ruster seg for fremtiden. Nå bruker de 45 millioner kroner på å fornye anlegget og målet er å doble produksjonen.

Akvafarm investerer for 45 millioner

Når Akvafarm nå skal fordoble produksjonen av laksesmolt, bruker bedriften egne krefter til å bygge opp det avanserte produksjonsanlegget.

torsdag 11.07 2019

Venter i spenning på avgjørelsen om «Fjordmax»

Oppdrettskonseptet «FjordMax» i Salangen vil bli avklart til høsten. Det står om omkring hundre nye arbeidsplasser.

mandag 08.07 2019

Stor påvirkning fra oppdrett på villaksen i elver i Troms:

– Tror naturen ordner opp på sikt

Målselva, Salangselva og Ånderelva er så sterkt påvirket av genetisk innblanding fra oppdrettslaks at forskere har rødmerket bestandene. – Vi fiskere mister aldri motet, sier Jonny Meyer som fisker mye i Salangselva.

torsdag 20.06 2019

Slik vil de bli den største og mest moderne laksefabrikken i nord:

– Vil ha positive ringvirkninger i mange tiår

Salmar AS og Hent AS har inngått kontrakt om utbygging av InnovaNor på Klubben.

tirsdag 11.06 2019

Først ble det gjort funn av dødsalgen - så kom det et jordskred brasende inn i lakseslakteriet:

– Blir fort noen millioner i tap

Først mistet de om lag 400.000 smålaks, så knuste et jordskred verkstedet i lakseslakteriet. De siste ukene har vært noen av Salaks tyngste.

lørdag 08.06 2019

Han jaktet i to år på jobben - nå er han ansatt:

– Klør i fingrene etter å begynne

Siden han startet i Salmar for to år siden har Jørn Tore Fjellstad (44) ønsket seg topplederjobben på Klubben. Nå er han ansatt som fabrikksjef på anlegget.

fredag 07.06 2019

Vil etablere fôrflåte på oppdrettslokalitet

Flakstadvåg Laks AS søker om endring på oppdrettslokaliteten på Skavberget.

Situasjonen rundt «dødsalgene» er fremdeles stabil i Troms

Torsdag ettermiddag melder Fiskeridirektoratet at situasjonen rundt de såkalte dødsalgene fremdeles er stabil i Troms. I Nordland er det derimot høy dødelighet.

onsdag 05.06 2019

Bekrefter funn av dødsalger på Kvaløya

Det er funnet død laks i to oppdrettsanlegg ved Kvaløya i Troms som eies av børsnoterte Lerøy Seafood, melder Fiskeridirektoratet. Analyser viser funn av dødsalgen Chrysochromulina.

fredag 31.05 2019

«Alt å tape på å blåse av kritikken»

mandag 27.05 2019

Fiskeriministeren lover å hjelpe ramma oppdrettere

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) lover å jobbe for ordninger som kan kompensere tapene for oppdretterne som er ranmmet av algedøden.

Må trolig permittere 25–30 ansatte etter dødsalgeangrepet

– Dette er dramatisk for lokalsamfunnene, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks. Han antar at de må permittere 25–30 ansatte neste år som følge av algeangrepet.

søndag 26.05 2019

Satser 700 millioner i Øyfjorden

Norway Royal Salmon (NRS) satser 700 millioner kroner på oppdrettsanlegget som er tiltenkt lokaliteten i Ytre Øyfjorden på Senja.

lørdag 25.05 2019

Lakseprisfall etter algeslakt fortsetter: – Det er kaos

Lakseprisfallet som startet forrige uke fortsetter. Neste uke ventes prisen ned ytterligere fem kroner til rundt 52 kroner kiloen.

Algedøden i Astafjorden:

Har tapt flere titalls millioner kroner

Salaks AS har foreløpig vært spart for flere algeangrep. Men nå er det klart at verdier for flere titalls millioner er gått tapt på grunn av algedøden.

fredag 24.05 2019

Vil tillate oppdrettere å øke biomasse:

– Venter utfordrende tider

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) vil ha med regionrådene i Sør-Troms og Midt-Troms på muligheten for å øke maksimalt tillatt biomasse (MTB) for oppdrettere som er rammet av alger.

torsdag 23.05 2019

Oppdretter Fredd J. Wilsgård om «dødsalgen» i Nord-Norge:

– En hver fiskeoppdretters mareritt

Oppdretter Fredd Jarle Wilsgård er bekymret etter at flere oppdrettsanlegg i Nordland og Troms rammet av dødsalgen Chrysochromulina leadbeateri.

Advarte mot giftige alger for åtte måneder siden

Allerede for åtte måneder siden advarte en spesialrådigver i Sintef mot giftige alger.

onsdag 22.05 2019

– Det gikk bare et øyeblikk, så begynte det å regne død fisk

På én uke har en giftig alge påført oppdrettsnæringen i Norges største oppdrettsfylker katastrofale tap. Søren Balteskard så nær all fisken i oppdrettsanlegget sitt bli utslettet på kort tid av den dødelige algen.

For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten — Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

En dødelig alge sprer seg i Troms og Nordland og tar livet av tusenvis av tonn oppdrettsfisk. Store summer er på spill for næringen. Giftalgen gjorde enorm skade langs kysten i 1988 og 1991 – og varte i en hel måned.

Giftalger dreper tonnevis med laks:

Anslåtte tap har allerede bikket en halv milliard

Algeoppblomstringen har allerede medført massedødelighet for laks i nord, og kan ifølge Nordea føre til en halvering i den ventede veksten i år. Det går hardt utover oppdretterne som er rammet, men kan løfte lakseprisen.

mandag 20.05 2019

Algeoppblomstring i havet:

–Betydelige mengder fisk har dødd

Salaks AS har også blitt rammet av den alvorlige algeoppblomstringen. – Det er snakk om betydelige mengder død fisk, sier driftssjef Terje Bertheussen.

onsdag 15.05 2019

Bekrefter planene om storstilt utvidelse av anlegget i Gjøvika

Konsernsjef Olav-Andreas Ervik i Salmar opplyser at den endelige investeringsbeslutninga vil bli tatt i løpet av siste halvdel av 2019.

mandag 06.05 2019

Av 104 søkere har kun 11 selskaper fått grønt lys

Alle søknadene om utviklingstillatelser er behandlet. Og Salaks-konseptet FjordMax er fortsatt med i kampen. Saken er nå havnet i departementet.

lørdag 04.05 2019
4

«Fiskesprell» for eldre: Torsketunger med appelsinsmak!

SalMar Salmon Center og Frisklivssentralen i Lenvik kommune har startet opp en møteplass for eldre.

torsdag 21.03 2019

Ønsker å utvide oppdretts-arealet

Salangen-selskapet Salaks AS søker om utvidelse av arealet ved lokalitet i Lavangen kommune.

fredag 15.03 2019

Kystverket avslår Ytre Øyfjord-etablering

Kystverket gir i sitt enkeltvedtak avslag på Norway Royal Salmon sin søknad om å etablere et offshore oppdrettsanlegg på lokaliteten Ytre Øyfjord på Senja.

tirsdag 12.03 2019

– Nå er vi godt hjelpen

Dette er MS «Sifjord», den nye stoltheten til Eidsfjord Sjøfarm i Sifjord på Senja.

tirsdag 05.02 2019

– Aldri eksportert for større verdier i en januarmåned

Norsk sjømateksport fortsetter å sette rekorder.

søndag 20.01 2019

Lokale fiskere reagerer på at godkjent oppdrettslokasjon fra 2012 i ytre Øyfjorden som tas i bruk:

– Da blir fjorden tapt for fiskeri

Flakstadvåg Laks tar i bruk sin lokalsjon i ytre Øyfjord bare en måned etter NRS fikk sin søknad avslått. Det faller ikke i god jord hos fiskerne på Senja.

torsdag 17.01 2019

Flakstadvåg Laks AS skal ta i bruk godkjent lokasjon i Øyfjord:

– Det er først i år det lar seg gjøre

Flakstadvåg Laks AS skal i år ta i bruk lokasjon for matfisk på Hundbergan i Øyfjord og forventer reaksjoner på avgjørelsen.

– Rapporten danner grunnlag for videre arbeid

Ser på mulighetene for havbruk lengre til havs

tirsdag 15.01 2019

Videregående opplæring:

Kjemiprosess — faget ingen velger, men mange vil ha

Samtidig som ingen elever søker, roper næringslivet i Midt-Troms etter denne kompetansen. Derfor setter Sjøvegan videregående skole opp igjen kjemiprosessfaget.

søndag 30.12 2018

Bruker 40 millioner for å utvide smoltproduksjonen

Etter at Akvafarm i Bergsbotn har fått en ny konsesjon på 2.500 millioner laksesmolt investerer bedriften nå en utvidelse av anlegget med 40 millioner kroner.

lørdag 29.12 2018

Ønsker å tiltrekke seg oppdrettsaktører

Dyrøy kommune ønsker å dra mer veksler på oppdrettsaktiviteten i Solbergfjorden. Nå skal industriområdet på Espenes uvides med i første omgang 5.300 kvadratmeter.

fredag 28.12 2018

Skal se om algemat kan gi mindre lus hos oppdrettslaks

Forskere undersøker nå om lusepåslag hos laks kan reduseres om fisken fôres med mikroalger. Produksjonen av biomasse fra mikroalger til forskningen foregår ved Finnfjord Smelteverk.

tirsdag 25.12 2018

Krabaten som bidrar til å bekjempe lakselus

Dette visste du kanskje ikke: Rognkjeks er en liten fisk som bidrar til å løse et stort problem med lakselus på oppdrettsfisk.

torsdag 20.12 2018

Direktoratet omgjorde avslaget for Fjordmax

Fiskeridirektoratet snudde og ga tillatelse til å kjøre videre med 4,5 konsesjoner i prosjektet «FjordMAX». – Et veldig positivt svar for oss, sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli i Salaks AS.

onsdag 19.12 2018

Skal se på hvordan lakseoppdrett påvirker ville torskestammer

Forskningsrådet bevilger 24 millioner kroner til å kartlegge hvordan lakseoppdrett påvirker torsken

tirsdag 18.12 2018

Sa nei til to nye områder for lakseoppdrett

Med ti stemmer for og syv stemmer imot vedtok kommunestyret i Tranøy å ta ut de to foreslåtte områdene for oppdrett fra arealplanen.

mandag 17.12 2018

Mistanke om ILA-utbrudd i Tranøy

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg ved Lekangsund i Tranøy.

onsdag 05.12 2018

Oppdrettssøknaden i Ytre Øyfjord

Tar tid før avgjørelsen er klar

Avgjørelsen på Norway Royal Salmons oppdrettssøknad i Ytre Øyfjord kommer ikke til å foreligge før godt ut på nyåret.

onsdag 28.11 2018

Trekker seg fra Senja Frps liste grunnet oppdrettsvedtak

Werner Enoksen reagerer på oppdrettsvedtak fattet i Lenvik kommunestyre.

16 vil bli fabrikksjef

Salmar har fått 16 søkere på stillingen som fabrikksjef til den nye laksefabrikken som skal bygges på Klubben på Senja.

mandag 26.11 2018

Vurderer «Fjordmax» på nytt

Direktoratet vurderer for andre gang Salangen-prosjektet «Fjordmax». Det står om 100 nye arbeidsplasser og 800 millioner kroner i investeringer.

Ny rapport viser at Norge har for lav grenseverdi for miljøgift i mat:

– En oppreising for meg

En ny rapport viser at nivået av miljøgifter vi tåler å få i oss ifølge norske helsemyndigheter har vært sju ganger for høyt. Miljøaktivist Kurt Oddekalv jubler for resultatene.

fredag 23.11 2018

Ønsker ikke oppdrett utenfor Husøy

Et flertall i Lenvik kommunestyre ønsker lokaliteten Ytre Øyfjorden fjernet som akvakulturområde Når kystsoneplanen på ny skal tas opp i 2019.

onsdag 21.11 2018

– Vi skal bruke så lite areal at det bør være mer enn nok rom for både oss og fiskerne i Øyfjorden

Norway Royal Salmon avviser at fiskerne vil bli fortrengt av deres planlagte oppdrettssatsing i Ytre Øyfjord.

lørdag 17.11 2018

Miljøverntiltak i vassdragene:

Rensker elvene for oppdrettsfisk

Med harpun, snorkel og dykkemaske gjør de elvene svært så utrygge for rømt oppdrettslaks.

fredag 16.11 2018

Vurderer beskatning av havbruksnæringa:

– Kan bli et ran av kysten

Skal Oslo kommune og andre kommuner uten havbruk dra av gårde med en stor del av havbruksmillionene? – Dette er hinsides, sier Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp).

onsdag 31.10 2018

Oppdrett midt i fiskefeltet – Ytre Øyfjorden

mandag 29.10 2018

Mener det er på tide med en pustepause fra ytterligere oppdrett

– Ingen tar innover seg det som holder på å skje — det går for fort, sier fiskebåtreder og Høyre-politiker Rolf-Bjørnar Tøllefsen.