Tema

mandag 09.09 2019

Med fokus på sjøørret i Salangen:

– Nå må situasjonen tas på alvor

Erfarne fiskere er svært bekymra for utviklingen av bestandene både i Salangsvassdraget og Løksebotnvassdraget. Og de er oppgitt over at engasjementet for villfisken uteblir.

lørdag 24.08 2019

Om Havbruksskatteutvalget:

Vil ha mer oppdretts-penger til kommunene

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) taler for at norske kystkommuner må få stabile inntekter når de legger til rette for oppdrettsnæringen.

fredag 23.08 2019

Salmar med resultat på nesten 1 milliard

Av en inntekt på 3,3 milliarder kroner, satt Salmar ASA igjen med et overskudd før skatt på nesten 1 milliard kroner i andre kvartal i år.

onsdag 21.08 2019

Alle rytterne i Arctic Race of Norway fikk med seg etterspurt gave hjem

Ingen av sykkelrytterne i årets Arctic Race of Norway reiser tomhendt hjem i år. Alle fikk nemlig med seg et stykke Nord-Norge i form av røket laks.

mandag 19.08 2019

Vil gjøre fiskeslam til en inntektskilde

Ved hjelp av ny teknologi kan oppdrettsnæringen snart tjene penger på fiskeavføring og fiskefòr som ikke havner i fiskens mage – og samtidig bli kvitt en miljøutfordring.

onsdag 17.07 2019

Investerer 45 mill. — vil doble produksjonen

Akvafarm i Bergsbotn ruster seg for fremtiden. Nå bruker de 45 millioner kroner på å fornye anlegget og målet er å doble produksjonen.

Akvafarm investerer for 45 millioner

Når Akvafarm nå skal fordoble produksjonen av laksesmolt, bruker bedriften egne krefter til å bygge opp det avanserte produksjonsanlegget.

torsdag 11.07 2019

Venter i spenning på avgjørelsen om «Fjordmax»

Oppdrettskonseptet «FjordMax» i Salangen vil bli avklart til høsten. Det står om omkring hundre nye arbeidsplasser.

mandag 08.07 2019

Stor påvirkning fra oppdrett på villaksen i elver i Troms:

– Tror naturen ordner opp på sikt

Målselva, Salangselva og Ånderelva er så sterkt påvirket av genetisk innblanding fra oppdrettslaks at forskere har rødmerket bestandene. – Vi fiskere mister aldri motet, sier Jonny Meyer som fisker mye i Salangselva.

torsdag 20.06 2019

Slik vil de bli den største og mest moderne laksefabrikken i nord:

– Vil ha positive ringvirkninger i mange tiår

Salmar AS og Hent AS har inngått kontrakt om utbygging av InnovaNor på Klubben.

tirsdag 11.06 2019

Først ble det gjort funn av dødsalgen - så kom det et jordskred brasende inn i lakseslakteriet:

– Blir fort noen millioner i tap

Først mistet de om lag 400.000 smålaks, så knuste et jordskred verkstedet i lakseslakteriet. De siste ukene har vært noen av Salaks tyngste.

lørdag 08.06 2019

Han jaktet i to år på jobben - nå er han ansatt:

– Klør i fingrene etter å begynne

Siden han startet i Salmar for to år siden har Jørn Tore Fjellstad (44) ønsket seg topplederjobben på Klubben. Nå er han ansatt som fabrikksjef på anlegget.

fredag 07.06 2019

Vil etablere fôrflåte på oppdrettslokalitet

Flakstadvåg Laks AS søker om endring på oppdrettslokaliteten på Skavberget.

Situasjonen rundt «dødsalgene» er fremdeles stabil i Troms

Torsdag ettermiddag melder Fiskeridirektoratet at situasjonen rundt de såkalte dødsalgene fremdeles er stabil i Troms. I Nordland er det derimot høy dødelighet.

onsdag 05.06 2019

Bekrefter funn av dødsalger på Kvaløya

Det er funnet død laks i to oppdrettsanlegg ved Kvaløya i Troms som eies av børsnoterte Lerøy Seafood, melder Fiskeridirektoratet. Analyser viser funn av dødsalgen Chrysochromulina.

fredag 31.05 2019

«Alt å tape på å blåse av kritikken»

mandag 27.05 2019

Fiskeriministeren lover å hjelpe ramma oppdrettere

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) lover å jobbe for ordninger som kan kompensere tapene for oppdretterne som er ranmmet av algedøden.

Må trolig permittere 25–30 ansatte etter dødsalgeangrepet

– Dette er dramatisk for lokalsamfunnene, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks. Han antar at de må permittere 25–30 ansatte neste år som følge av algeangrepet.

søndag 26.05 2019

Satser 700 millioner i Øyfjorden

Norway Royal Salmon (NRS) satser 700 millioner kroner på oppdrettsanlegget som er tiltenkt lokaliteten i Ytre Øyfjorden på Senja.

lørdag 25.05 2019

Lakseprisfall etter algeslakt fortsetter: – Det er kaos

Lakseprisfallet som startet forrige uke fortsetter. Neste uke ventes prisen ned ytterligere fem kroner til rundt 52 kroner kiloen.

Algedøden i Astafjorden:

Har tapt flere titalls millioner kroner

Salaks AS har foreløpig vært spart for flere algeangrep. Men nå er det klart at verdier for flere titalls millioner er gått tapt på grunn av algedøden.

fredag 24.05 2019

Vil tillate oppdrettere å øke biomasse:

– Venter utfordrende tider

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) vil ha med regionrådene i Sør-Troms og Midt-Troms på muligheten for å øke maksimalt tillatt biomasse (MTB) for oppdrettere som er rammet av alger.

torsdag 23.05 2019

Oppdretter Fredd J. Wilsgård om «dødsalgen» i Nord-Norge:

– En hver fiskeoppdretters mareritt

Oppdretter Fredd Jarle Wilsgård er bekymret etter at flere oppdrettsanlegg i Nordland og Troms rammet av dødsalgen Chrysochromulina leadbeateri.

Advarte mot giftige alger for åtte måneder siden

Allerede for åtte måneder siden advarte en spesialrådigver i Sintef mot giftige alger.

onsdag 22.05 2019

– Det gikk bare et øyeblikk, så begynte det å regne død fisk

På én uke har en giftig alge påført oppdrettsnæringen i Norges største oppdrettsfylker katastrofale tap. Søren Balteskard så nær all fisken i oppdrettsanlegget sitt bli utslettet på kort tid av den dødelige algen.

For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten — Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

En dødelig alge sprer seg i Troms og Nordland og tar livet av tusenvis av tonn oppdrettsfisk. Store summer er på spill for næringen. Giftalgen gjorde enorm skade langs kysten i 1988 og 1991 – og varte i en hel måned.

Giftalger dreper tonnevis med laks:

Anslåtte tap har allerede bikket en halv milliard

Algeoppblomstringen har allerede medført massedødelighet for laks i nord, og kan ifølge Nordea føre til en halvering i den ventede veksten i år. Det går hardt utover oppdretterne som er rammet, men kan løfte lakseprisen.

mandag 20.05 2019

Algeoppblomstring i havet:

–Betydelige mengder fisk har dødd

Salaks AS har også blitt rammet av den alvorlige algeoppblomstringen. – Det er snakk om betydelige mengder død fisk, sier driftssjef Terje Bertheussen.

onsdag 15.05 2019

Bekrefter planene om storstilt utvidelse av anlegget i Gjøvika

Konsernsjef Olav-Andreas Ervik i Salmar opplyser at den endelige investeringsbeslutninga vil bli tatt i løpet av siste halvdel av 2019.

mandag 06.05 2019

Av 104 søkere har kun 11 selskaper fått grønt lys

Alle søknadene om utviklingstillatelser er behandlet. Og Salaks-konseptet FjordMax er fortsatt med i kampen. Saken er nå havnet i departementet.

lørdag 04.05 2019
4

«Fiskesprell» for eldre: Torsketunger med appelsinsmak!

SalMar Salmon Center og Frisklivssentralen i Lenvik kommune har startet opp en møteplass for eldre.

torsdag 21.03 2019

Ønsker å utvide oppdretts-arealet

Salangen-selskapet Salaks AS søker om utvidelse av arealet ved lokalitet i Lavangen kommune.

fredag 15.03 2019

Kystverket avslår Ytre Øyfjord-etablering

Kystverket gir i sitt enkeltvedtak avslag på Norway Royal Salmon sin søknad om å etablere et offshore oppdrettsanlegg på lokaliteten Ytre Øyfjord på Senja.

tirsdag 12.03 2019

– Nå er vi godt hjelpen

Dette er MS «Sifjord», den nye stoltheten til Eidsfjord Sjøfarm i Sifjord på Senja.

tirsdag 05.02 2019

– Aldri eksportert for større verdier i en januarmåned

Norsk sjømateksport fortsetter å sette rekorder.

søndag 20.01 2019

Lokale fiskere reagerer på at godkjent oppdrettslokasjon fra 2012 i ytre Øyfjorden som tas i bruk:

– Da blir fjorden tapt for fiskeri

Flakstadvåg Laks tar i bruk sin lokalsjon i ytre Øyfjord bare en måned etter NRS fikk sin søknad avslått. Det faller ikke i god jord hos fiskerne på Senja.

torsdag 17.01 2019

Flakstadvåg Laks AS skal ta i bruk godkjent lokasjon i Øyfjord:

– Det er først i år det lar seg gjøre

Flakstadvåg Laks AS skal i år ta i bruk lokasjon for matfisk på Hundbergan i Øyfjord og forventer reaksjoner på avgjørelsen.

– Rapporten danner grunnlag for videre arbeid

Ser på mulighetene for havbruk lengre til havs

tirsdag 15.01 2019

Videregående opplæring:

Kjemiprosess — faget ingen velger, men mange vil ha

Samtidig som ingen elever søker, roper næringslivet i Midt-Troms etter denne kompetansen. Derfor setter Sjøvegan videregående skole opp igjen kjemiprosessfaget.

søndag 30.12 2018

Bruker 40 millioner for å utvide smoltproduksjonen

Etter at Akvafarm i Bergsbotn har fått en ny konsesjon på 2.500 millioner laksesmolt investerer bedriften nå en utvidelse av anlegget med 40 millioner kroner.

lørdag 29.12 2018

Ønsker å tiltrekke seg oppdrettsaktører

Dyrøy kommune ønsker å dra mer veksler på oppdrettsaktiviteten i Solbergfjorden. Nå skal industriområdet på Espenes uvides med i første omgang 5.300 kvadratmeter.

fredag 28.12 2018

Skal se om algemat kan gi mindre lus hos oppdrettslaks

Forskere undersøker nå om lusepåslag hos laks kan reduseres om fisken fôres med mikroalger. Produksjonen av biomasse fra mikroalger til forskningen foregår ved Finnfjord Smelteverk.

tirsdag 25.12 2018

Krabaten som bidrar til å bekjempe lakselus

Dette visste du kanskje ikke: Rognkjeks er en liten fisk som bidrar til å løse et stort problem med lakselus på oppdrettsfisk.

torsdag 20.12 2018

Direktoratet omgjorde avslaget for Fjordmax

Fiskeridirektoratet snudde og ga tillatelse til å kjøre videre med 4,5 konsesjoner i prosjektet «FjordMAX». – Et veldig positivt svar for oss, sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli i Salaks AS.

onsdag 19.12 2018

Skal se på hvordan lakseoppdrett påvirker ville torskestammer

Forskningsrådet bevilger 24 millioner kroner til å kartlegge hvordan lakseoppdrett påvirker torsken

tirsdag 18.12 2018

Sa nei til to nye områder for lakseoppdrett

Med ti stemmer for og syv stemmer imot vedtok kommunestyret i Tranøy å ta ut de to foreslåtte områdene for oppdrett fra arealplanen.

mandag 17.12 2018

Mistanke om ILA-utbrudd i Tranøy

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg ved Lekangsund i Tranøy.

onsdag 05.12 2018

Oppdrettssøknaden i Ytre Øyfjord

Tar tid før avgjørelsen er klar

Avgjørelsen på Norway Royal Salmons oppdrettssøknad i Ytre Øyfjord kommer ikke til å foreligge før godt ut på nyåret.

onsdag 28.11 2018

Trekker seg fra Senja Frps liste grunnet oppdrettsvedtak

Werner Enoksen reagerer på oppdrettsvedtak fattet i Lenvik kommunestyre.

16 vil bli fabrikksjef

Salmar har fått 16 søkere på stillingen som fabrikksjef til den nye laksefabrikken som skal bygges på Klubben på Senja.

mandag 26.11 2018

Vurderer «Fjordmax» på nytt

Direktoratet vurderer for andre gang Salangen-prosjektet «Fjordmax». Det står om 100 nye arbeidsplasser og 800 millioner kroner i investeringer.

Ny rapport viser at Norge har for lav grenseverdi for miljøgift i mat:

– En oppreising for meg

En ny rapport viser at nivået av miljøgifter vi tåler å få i oss ifølge norske helsemyndigheter har vært sju ganger for høyt. Miljøaktivist Kurt Oddekalv jubler for resultatene.

fredag 23.11 2018

Ønsker ikke oppdrett utenfor Husøy

Et flertall i Lenvik kommunestyre ønsker lokaliteten Ytre Øyfjorden fjernet som akvakulturområde Når kystsoneplanen på ny skal tas opp i 2019.

onsdag 21.11 2018

– Vi skal bruke så lite areal at det bør være mer enn nok rom for både oss og fiskerne i Øyfjorden

Norway Royal Salmon avviser at fiskerne vil bli fortrengt av deres planlagte oppdrettssatsing i Ytre Øyfjord.

lørdag 17.11 2018

Miljøverntiltak i vassdragene:

Rensker elvene for oppdrettsfisk

Med harpun, snorkel og dykkemaske gjør de elvene svært så utrygge for rømt oppdrettslaks.

fredag 16.11 2018

Vurderer beskatning av havbruksnæringa:

– Kan bli et ran av kysten

Skal Oslo kommune og andre kommuner uten havbruk dra av gårde med en stor del av havbruksmillionene? – Dette er hinsides, sier Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp).

onsdag 31.10 2018

Oppdrett midt i fiskefeltet – Ytre Øyfjorden

mandag 29.10 2018

Mener det er på tide med en pustepause fra ytterligere oppdrett

– Ingen tar innover seg det som holder på å skje — det går for fort, sier fiskebåtreder og Høyre-politiker Rolf-Bjørnar Tøllefsen.

søndag 28.10 2018

I forrige uke kom nyinvesteringene på 12,5 millioner kroner ut til ytre Senja

To arbeidsbåter på plass

I forrige uke ankom de to arbeidsbåtene «Rita» og «Randi» til Flakstadvåg der de vil gå rett i det daglige arbeidet knyttet til oppdrettsanleggene på Sør-Senja.

tirsdag 23.10 2018

Full sal på informasjonsmøte om oppdrettsplaner

– Spent på tida som kommer

Fisker Tommy Larsen oppfatter Norway Royal Salmon ASA som lydhøre. Skeptisk er han likevel fortsatt til oppdrettsplanene i Øyfjorden.

lørdag 20.10 2018

Satser på sei som nytt eksportgull

Mange forbinder fisken fra Senja og Nord-Norge med fullastede trailere som suser forbi. I Spania er det nærmest som gull på hjul å regne.

fredag 19.10 2018

Inngår samarbeid om bedre veier på Senja

Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen starter samarbeid for utredning av veiene på Senja.

fredag 12.10 2018

Bekkeli om FjordMAX: – Vi er fortsatt ved godt mot

Fiskeridirektoratet konkluderte med at det omsøkte konseptet fra Salaks AS ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon». Dermed ble det avslag.

Direktoratet avslo utviklingsprosjektet FjordMAX

Utviklingsprosjektet FjordMAX fikk avslag. Dermed blir det ikke opp mot 100 nye arbeidsplasser.

Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Dette konkluderer en forskerrapport.

torsdag 27.09 2018

ILA påvist i Ørnfjordbotn

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Ørnfjordbotn på Senja.

lørdag 15.09 2018

Stor interesse for havbruksnæringa

Næringshagen Midt-Troms opplever stor interesse fra lokale leverandører og entreprenører som ønsker å rigge seg for å delta i den store veksten som kommer i sjømatnæringen i regionen.

fredag 14.09 2018

Lakseetablering får fiskerne til å se rødt

– Det vil være et stort kukstykkje

Norway Royal Salmon ASA har søkt om klarering av lokalitet for Ytre Øyfjord i Lenvik for 5.990 tonn fisk. Det får fiskerne til å se rødt.

mandag 10.09 2018

– Jeg tror aldri vi har vært så rik før

Tirsdag skal Berg kommunestyre bryne seg på en sjeldent lystbetont oppgave.

onsdag 05.09 2018

Historisk august-måned: 100.000 tonn laks eksportert

Norge eksporterte 100.000 tonn laks til en verdi av 6 milliarder kroner i august. Veksten i eksportvolumet var 10.500 tonn eller 12 prosent.

tirsdag 04.09 2018

Ny runde med auksjon av laksetillatelser

Siste rest av laksetillatelser legges nå ut for salg. I området Andøy til Senja gjenstår det en tillatelse på 40 tonn som skal auksjoneres bort.

torsdag 30.08 2018

– Svært spennende og fremtidsrettet prosjekt

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) følger nøye med på FjordMAX-prosjektet. – Vil være en revolusjon innen oppdrettsnæringa, sier hun.

onsdag 29.08 2018

Smoltproduksjonen på Salangsverket:

Storsmolt på plass i merdene

Tirsdag ble den aller første «grønne» laksen satt ut fra Salangsfisk AS på Salangsverket.

søndag 26.08 2018

Dro frem storsjekk til Midt-Troms regionråd

Salmar gir én halv millioner kroner til regionrådet i Midt-Troms.

lørdag 25.08 2018

Fullroser Midt-Tromsregionen for sitt samspill

Salmar-sjef Gustav Witzøe er imponert over hvordan kommunene i Midt-Troms står samlet.

Salmar etablerer seg på Klubben i Lenvik

Salmar etablerer seg på Klubben næringspark i Lenvik kommune. Det opplyste gründer og majoritetseier i Salmar, Gustav Witzøe, under Husøydagan lørdag.

– Nå er det på tide å få vekk all usikkerhet i næringa

Sjømataktører på Senja etterlyser mer forutsigbarhet i fiskeripolitikken. De mener også storsamfunnet ikke følger opp med tilrettelegging — blant annet i infrastruktur — for ei næring som samlet omsetter for milliarder av kroner — bare i Senja-regionen.

– Nå er det på tide å få vekk all usikkerhet og gi næringen noe langsiktig å forholde seg til

Fiskeriregionen Senja omsetter fisk for flere milliarder kroner. – Det tror jeg ikke storsamfunnet har skjønt, sier fiskekjøper Egil Johansen.

torsdag 23.08 2018

Salmars annonserte storsatsing i Midt-Troms

– Blir nok et fantastisk opplegg, det der

Takket være hjørnesteinsbedriften Salmar eksploderte et havbrukseventyr på Frøya. Nå kan det samme skje i Midt-Troms.

onsdag 22.08 2018

Orienterer om storsatsinga

Salmar «åpner opp» om sine store slakteriplaner under Husøydagan.

tirsdag 21.08 2018

Første steg i oppdrettskarrieren

Et dusin håpefulle lærlinger har tatt sine første praktiske steg mot en karriere innenfor oppdrettsnæringa.

onsdag 15.08 2018

– Skiftet av fiskeriminister betyr lite for fiskerne

At Harald Tom Nesvik blir ny fiskeriminister har liten betydning for fiskerne.

tirsdag 14.08 2018

- Vi vil ikke ha et forurensende utslipp midt i matfatet vårt:

«Framtidas fiskeoppdrett ved Steine?»

onsdag 08.08 2018

Gikk med over 258 millioner kroner i overskudd på ett år

Med et resultat før skatt på hele 258,6 millioner kroner fortsetter Flakstadvåg Laks på Senja å øke millionoverskuddet til svimlende høyder.

tirsdag 07.08 2018

Selger laks for hundrevis av millioner

– Det er klart vi er fornøyd med disse tallene

Salaks AS i Salangen har solgt laks for nærmere en milliard kroner i løpet av de siste to årene.

lørdag 04.08 2018

– Kjempefornøyd med ny arbeidsbåt

Grovfjord Mek. Verksted overleverte sist uke oppdrettsbåten «Ruben» til Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken.

lørdag 07.07 2018

Nå er det vertskommunenes tur å tilgodesees:

Produksjons-vederlag er gjennomtenkt

fredag 29.06 2018

«Mens vi venter på Salmar»

søndag 24.06 2018

Må følge med på rømt oppdrettslaks

Etter lakserømmingen i desember har Fiskeridirektoratet pålagt Troms fylkeskommune å overvåke Finnsætervassdraget og Ballesvikvassdraget.

torsdag 21.06 2018

Bekrefter laksefabrikk i Midt-Troms

Nå er det bekreftet at Salmar planlegger et slakteri til 700 millioner kroner i Midt-Troms.

torsdag 14.06 2018

Venter spent på svar om nye utviklingskonsesjoner

Det nærmer seg avgjørelse på omsøkte utviklingskonsesjoner for oppdrettere i Sør- og Midt-Troms. – Vi har troa, sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli ved Salaks AS.

tirsdag 12.06 2018

Salmar: – Vi har snevret inn antall mulige kandidater

SalMar gjennomfører nå sluttanalyser av innkommende svar for å finne ut hvor i Troms de skal plassere sitt nye lakseslakteri. Anlegget vil gi store ringvirkninger for hele landsdelen.

lørdag 09.06 2018

Kronikk:

«Hvorfor tette lukkede oppdrettsanlegg?»

torsdag 07.06 2018

Salangsvassdragets lakse-dilemma

Salangsvassdraget har nærmest blitt invadert av laks de siste årene. Men nå vil flere vite hva slags laks det er. Eller vil de egentlig det?

lørdag 02.06 2018

Lakseoppdretter Fredd: - Tar livet av småbedriftene med lakseskatt

Norskekysten kan bli forlatt av de familieeide og samfunnsbyggende bedriftene dersom staten blir for grådig, advarer Fredd Wilsgård, som er daglig leder for Wilsgård Fiskeoppdrett.

mandag 28.05 2018

Lærte av Rørvik-miljøet

Bedriftene i Rørvik-miljøet ligger langt framme på å utvikle nye løsninger for havbruksnæringa. Det ønsket leverandørbedrifter og havbruksaktører i Midt-Troms å lære mer om.

søndag 27.05 2018

På gjenvisitt i Kina for å dyrke frem nye muligheter

– Det er et stort potensial som ligger der.

fredag 25.05 2018

«Det viktigste Senja-våpen»

torsdag 24.05 2018

Bekymret over det økende antallet ILA-tilfeller i Nord-Norge

Naturvernforbundet i Troms roper varsku etter ILA-utbruddet ved Lubben i Karlsøy kommune.

mandag 14.05 2018

Sjømat-aktører foreslår å se til vegvesenet

Sjømatnæringen er opptatt av en god prosess når ansvaret for fiskerihavnene i landet skal overføres fra Kystverket til regionene.