Tema

mandag 22.03 2021

Legger frem nytt skuter-forslag i dag: – Handler ikke om å endre loven, men å flytte ansvaret

På vegne av Frp kommer stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen med et forslag om å gi kommunene ansvaret for å forvalte all motorferdsel i utmark. Også Senterpartiet vil gi kommunene økt myndighet.

søndag 14.03 2021

Åpnet løypenettet for snøskuterkjøring på Lenvikhalvøya:

– Interessen er enorm

Lørdag åpnet snøskuterløypene på Lenvikhalvøya for første gang i år. – Folk er veldig sugne på å komme seg ut og kjøre, sier leder i Midt-Troms motorferdselforening, Trond Sivertsen.

søndag 11.10 2020

Allerede i gang med å utarbeide snøskutertraseer for hytteeiere etter den nye lovendringa:

– Vi skal ikke kaste bort tida

Så snart lovendringa som fjernet avstandskravet på 2,5 kilometer for snøskuterkjøring fra brøytet vei kom, gikk Salangen kommune igang med å utarbeide skutertraseer. De håper andre følger etter.

tirsdag 29.09 2020

2,5 kilometers-grensa for bruk av snøskuter til hytta fjernes:

2,5 kilometers-grensa fjernes nå: – Det er en gledens dag

Lenge har det vært snakk om å fjerne grensen på 2,5 kilometer for bruk av snøskuter på vei til hytta. Nå er ei lovendring endelig på plass og trer i kraft fra og med 1. oktober i år.

søndag 16.08 2020

Stort flertall av kommunene vil liberalisere scooter-reglene

Tre firedeler av kommunene gir støtte til forslaget om å fjerne grensen på 2,5 kilometer for å kunne gi tillatelse til scooterkjøring til hytter.

tirsdag 14.07 2020

Skuterkjøring til hytter: Så bort fra avstandskravet

Før nye forskrifter er på plass har Fylkesmannen i Troms i Finnmark nå endret praksis for tolkning av lovverket for skuterkjøring til hytter.

Ung mann bøtelagt for ulovlig snøscooterkjøring

torsdag 28.05 2020

Folkepodden: Tog, korona, fiske og pinseria

– Vi kommer nok neppe til å oppleve å reise med Nord-Norgebanen.

tirsdag 12.05 2020

Folkepodden: Snø, kirkeasyl, 17. mai og snøscooter

Foruten korona er det to saker som har engasjert folk i Midt-Troms de siste ukene.

tirsdag 05.05 2020

Opptak: Storting tirsdag 5. mai 2020

Stortinget behandlet tirsdag blant annet endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Innstillinga om å fjerne den omtalte 2,5-kilometersgrensa ble vedtatt.

fredag 01.05 2020

Paniske tilstander i scooterdebatten

torsdag 30.04 2020

Har regjeringen troverdighet i scooter-saken?

onsdag 08.04 2020

Snøskuterkjøring til hytter:

Kan bli den siste kampen for Ronny

Hytteeier Ronny Jensen i Salangen ønsker velkommen til stortingsflertallet som nå vil fjerne grensen på 2,5 kilometer for å kjøre snøskuter til hytta. Det kan nemlig bety at hans kamp er over.

tirsdag 07.04 2020

Snøskuterkjøring på ville veier

KRONIKK

800 enkeltvedtak om skuterdispensasjon

Brukte 16 timer på å behandle søknadene

Plan- og næringsutvalget i Målselv brukte 16 timer på å behandle dispensasjonssøknader for skuterkjøring. Åtte-ti saksbehandlere har jobbet tilnærmet full tid med de 360 søknadene og 800 enkeltvedtakene siden før jul.