Tema

lørdag 30.05 2020

Bosetting av kurdisk familie:

Professor: – Kommunen skulle informert familien

Senja kommune har ikke informert eller involvert familien Majeed Hasan Abdullah og Khalida Abdulqader om prosessen rundt bosetting. – Som part i saken skal de ha anledning til å uttale seg, slår professor Jan Fridthjof Bernt fast.

fredag 29.05 2020

Kreftkoordinatoren i Senja/Sørreisa om helsekutt:

– Har blitt vanskelig å følge opp pasienter

Det er særlig pasienter med som er dødende, eller har større utfordringer, som ikke får samme oppfølging etter helsekutt, forteller kreftkoordinatoren.

onsdag 27.05 2020

Gang- og sykkelvei til Islandsbotn skal stå ferdig i 2022

Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 86 fra Silsand til Islandsbotn blir lagt ut på anbud i juni.

Lei av å bli nedprioritert gang etter gang:

– Som å prate til døve ører

Lokalbefolkninga i Trollvik har sett seg lei på å gang på gang bli nedprioritert. Nå planlegger de å aksjonere for å vise sin misnøye.

lørdag 23.05 2020

Underskriftskampanje for å stoppe høyspentledning:

Over 260 underskrifter på få dager

Torbjørn Winther håper mange underskrifter er det som skal til for å få stoppet den planlagt høyspentledningen mellom Finnfjord og Nygård.

Bosetting av kurderfamilie:

Sørengs stemme kan bli avgjørende: – Jeg må tenke over saken

Hva Senja KrF med Per-Inge Søreng i spissen stemmer for i kommunestyret kan bli avgjørende i saken om bosetting av kurderfamilie. Men Søreng gir ikke et svar på hvor han lander.

Elendig avtale med SalMar gir konsekvenser for Senja kommune

fredag 22.05 2020

Birk og Amanda sørget for nye toaletter på skolen

220.000 blanke norske kroner har Senja kommunestyre lagt på bordet til nye toaletter på Finnsnes barneskole. En sjette- og en syvendeklassing skal ha mye av æren for akkurat det.

onsdag 20.05 2020

Kontrollutvalget rettet kritikk mot rådmann i behandling av etterlønn:

– Forberedelsen var ikke holdbar

Kontrollutvalget valgte å rette kritikk mot rådmannen i Senja kommune for dårlig saksutredning. Samtidig ber de kommunestyre ta grep for å unngå gjentakelser.

Nå kobles Sør-Senja til resten av verden med «lysets hastighet»

Telenor har sikret seg nok kunder til at de kan gå i gang med planene om å bygge ut fibernett på Sør-Senja.

Opphetet diskusjon i formannskapet

Rådmannen beskyldt for ikke å vurdere endringer innenfor egen administrasjon.

tirsdag 19.05 2020

Drømmen om et aktivitetsland blir virkelig

Den ti år lange drømmen er ikke lenger bare en lek med tanker. Nå skal den etter planen materialisere seg i form av et aktivitetsland på Finnsnes.

Vil «nullstille» prosjektet på ny skole

Senjarådmannen vil prosjektere ny skole for bygdene Gryllefjord og Torsken.

mandag 18.05 2020

Opptak: Senja formannskap

Formannskapet i Senja har fått beslutningsmakt fra kommunestyret i koronatiden. Se hele møtet tirsdag 19. mai 2020 i opptak her.

Kommunen frifunnet også i lagmannsretten

Finnsnes-bedriften Bo og Bistand gikk til sak mot daværende Lenvik kommune, men tapte i tingretten. Nå har kommunen også vunnet ankesaken i lagmannsretten.

Fra hjemmeskole til korona-leker

Miljøteamet ved Finnsnes ungdomsskole gir skoleelevene noe å glede seg over under korona-krisen.

Styret bekymret over redusert havneareal

Styret i Olderhamna båthavn er bekymret over at kommunen har redusert bruksarealet, men tror fortsatt at båthavna kan bli en perle med et par justeringer på plass.

søndag 17.05 2020

Om situasjonen for kurdisk familie:

– Inhumant og diskriminerende

En klar melding til Senja-politikerne: – Vær menneskelige. Tenk for en gangs skyld utenfor økonomien, oppfordrer generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

lørdag 16.05 2020

Elektrifiserer flere anlegg

Flakstadvåg laks skal elektrifisere fire havbrukslokaliteter utenfor Senja.

Midlertidig løsning for brannstasjon

Senja kommune har bestilt inn to brakker, for å kunne gjenåpne brannstasjonen på Gibostad.

torsdag 14.05 2020

Første tildeling fra kommunale næringsfond

29 søkere kan få til sammen over to millioner kroner fra kommunale næringsfond i Senja kommune.

Senja kommune åpner opp for organisert idrett igjen

Senja kommune åpner nå våre idrettsanlegg og gymsaler for organisert idrett med grupper til inntil 20 personer.

Lokalpolitikere mener utvalgsmøter er unødvendig:

– Pengebruken er helt forkastelig

Lokalpolitikere fra Senjalista og SV reagerer på at det blir avholdt utvalgsmøter, til tross for at ingen har myndighet til å foreta vedtak og sakene kan forskyves.

onsdag 13.05 2020

Senja kommune kan miste 80 millioner i havbruksinntekter

Regjeringens forslag om endringer i fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet vil koste kommunene mange millioner i tapte inntekter.

mandag 11.05 2020

– Alle får tilbudet de har behov for

Kommunalsjef for helse og omsorg i Senja kommune åpner for at stillingene kan komme tilbake i sin helhet.

Tommy setter milliard-rekord

Nergård setter fire milliard-milepæler: Nye trålere for én milliard, to milliarder i egenkapital, tre milliarder i inntekter og fire milliarder i eiendeler. – Du finner ikke mange slike selskap i Nord-Norge.

torsdag 07.05 2020

Sjekket ut molo og havner for korona-tiltak

Senja kommune har en god dialog med Kystverket om hvordan man skal løse behovet for strakstiltak på moloen på Husøy og allmenningskaia i Ersfjord.

søndag 03.05 2020

Frykter massetesting gir mange falske positive svar

Innen utgangen av mai må alle norske kommuner teste alle med symptomer på covid-19. Det blir krevende, mener flere kommuneoverleger.

Åpner for ekstraordinære møter om næringslivet fremover

Hvordan er det mulig?!!

torsdag 30.04 2020

Fornøyd med digitale møter

Rådmann i Senja kommune er fornøyd med hvordan den digitale møtevirksomheten fungerer etter koronatiltak.

1. mai og arbeidernes rettigheter:

Rettferdig lønn for alle ansatte i Senja kommune

KRONIKK

onsdag 29.04 2020

Kommunen vil gi støtte til de som faller utenfor

Etter forslag fra Senja Arbeiderparti, setter Senja kommune av 50.000 kroner øremerket for bedrifter som faller utenfor andre kompensasjonsordninger på grunn av koronasituasjonen.

Vedtok investeringer på totalt kr. 3 729 000 — sjekk hvilke her

Rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen, har foreslått en prioriteringsliste for investeringstiltak i kommunen.

En annerledes 1. mai:

Ei annerledes framtid

KRONIKK

tirsdag 28.04 2020

Opptak: Senja formannskap

Senja formannskap har fått kommunestyrets beslutningsmyndighet under korona-krisen. Se direktesendingen fra formannskapsmøtet i reprise.

Vi begynner å bli en smule utålmodige...

Kraftlinje, tunnel, bensinpriser og gangvei

KRONIKK

mandag 27.04 2020

– Haster med å komme i gang med havneutbygging

Etter at momsrefusjonen nå tilsynelatende er avklart, håper næringslivet i Senjahopen på fortgang i den forestående havneutbygginga i Senjahopen.

lørdag 25.04 2020

Ønsker å sette i gang flere mindre tiltak for å hjelpe det lokale næringslivet

Senja kommune ønsker å fremskynde investeringer for nesten fire millioner kroner.

fredag 24.04 2020

Gjennomslag for Engenes havn er godt nytt for Senjahopen

– Havneløsning i boks

Nå er alt klart for oppstart med havnearbeidet i Senjahopen — i alle fall hva gjelder momsrefusjon. Det som ikke er avklart er grunnavståelse til prosjektet.

Mandag åpner skolene igjen for de yngste elevene

– Det er ingenting som er så trist som en elevfri skole

Denne uka jobber skolene med å klargjøre for gjenåpning for 1. – 4. trinn og SFO mandag 27. april.

Brannstasjon stengt etter inspeksjon

Onsdag ble brannstasjonen på Gibostad steng med umiddelbar virking etter at verneombudet var på inspeksjon.

torsdag 23.04 2020

Slik blir det når skolene åpner i Senja

Over helgen åpner skolene igjen etter korona-nedstengingen. Vi har vært med Senja kommune på Finnsnes barneskole. Slik blir skoleoppstarten for elever, lærere og foreldre til uka.

Ny razzia i Mack-saken:

Mann i 20-årene fra Senja kommune pågrepet

Torsdag kveld ble en mann i 20-årene pågrepet og det ble tatt beslag i øl.

Får ikke renset røyken fra smelteverket

Det som Finnfjord AS beskriver som en hendelse medfører at smelteverket må slippe ut urenset røyk.

Vil ha fortgang i arbeidet med gang- og sykkelvei på Senja

Ordføreren i Senja kommune mener man må fremskynde prosessen med å få etablert gang- og sykkelvei mellom Silsand og Islandsbotn.

Salmars vannuttak vil påvirke den kommunale avgiften i Senja

Vannavgiften i Senja kommune kan gå merkbart opp. Hvor mye avhenger av kommunens særavtale med Salmar om kommunal infrastruktur til Klubben industripark.

onsdag 22.04 2020

Torsken avsluttet med historisk snuoperasjon i millionklassen

Det siste regnskapet til Torsken kommune viser at gammelkommunen gikk inn med langt bedre forutsetninger inn i ny kommune, enn først antatt.

tirsdag 21.04 2020

Ordføreren om 17. mai:

– Det skal bli feiring også i Senja

Koronasituasjonen gjør at årets nasjonaldagsfeiring blir utenom det vanlige. Mange begrensninger til tross, så blir det feiring og markering også i Senja kommune, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp).

Legger flere hundre millioner på bordet for settefiskanlegg

For over 439 millioner kroner skal Peab Bjørn Bygg utvide SalMars landbaserte settefiskanlegg i Gjøvika på Senja.

mandag 20.04 2020

Slik vil kommunen hjelpe lokale bedrifter

Senja kommune og lokalt næringsliv er enig om mulige tiltak for å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen.

fredag 17.04 2020

SalMar inngår millionkontrakt med PTG

PTG Frionordica skal levere is-systemer for flere millioner kroner til SalMars prestisjeprosjekt InnovaNor på Senja. InnovaNor er Nord-Norges største og mest moderne slakte- og prosesseringsanlegg for laks.

onsdag 08.04 2020

Senja kommune om omdømme:

Når politikerne kalles inn på sjefens kontor

tirsdag 07.04 2020

Har kartlagt effekten av koronaviruset i Midt-Troms

På vegne av Senja, Dyrøy, Målselv og Sørreisa kommune har Næringshagen Midt-Troms gjennomført en kartlegging av effekten av koronasituasjonen i regionen.

Senja kommune og skuterløyver

søndag 05.04 2020

Fikk avslag på dispensasjonssøknad og mener at kommunen bevisst har trenert tidsfristen

Kona til Asbjørn Hermansen har legeattest på at hun ikke kan gå på ski til hytta, men kommunen mener at hun er frisk nok.

lørdag 04.04 2020

To kommuner igjen i legevaktsamarbeidet

Økte kostnader på 1,6 millioner kroner

Senja og Sørreisa får betraktelig større kostnader etter at Dyrøy trakk seg ut av legevaktsamarbeidet.

fredag 03.04 2020

– Har masse forskjellige tiltak som vi ønsker å realisere

Senja kommune er i full gang med å kartlegge hvordan de best kan bistå det lokale næringslivet under og etter koronakrisen.

mandag 30.03 2020

Tre nye tilfeller i Senja — den ene ble muligens smittet i Tromsø

– Men vi må ikke se oss blind på geografi

Tre nye personer har fått bekreftet koronavirus i Senja kommune. Den ene kan ha blitt smittet i Tromsø. Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien er imidlertid lite opptatt av det geografiske.

fredag 27.03 2020

Nytt koronatilfelle i Senja kommune

Ytterligere én person er smittet av koronaviruset i Senja kommune.

Merker nedgang i kakesalget

Bakeri Nostalgi på Silsand merker nedgang i spesielt kakesalget etter at koronakrisa slo til for fullt.

Vil ha slutt på kaotisk parkering i Fjordgård

Stifter Segla Parkering AS

Den store turisttrafikken til fjelltoppene Segla, Hesten og Barden har nærmest ført til ville tilstander rundt parkering i Fjordgård. Nå har et knippe privatpersoner gått sammen om å stifte et selskap som har som mål å få parkeringa inn i mer organiserte former.

torsdag 26.03 2020

Milliontildeling til freda bygninger og anlegg

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg. Gibostad får flere hundre tusen i ordningen.

Jills Salong kommer til å tape flere 100.000 kroner i inntekter på grunn av korona-krisa:

Marte (27) taper flere hundre tusen på koronakrisa

– Hår er ikke det viktigste akkurat nå. Det viktigste er at vi beholder flest mulig folk friske og i live. Derfor må vi alle ta del i denne dugnaden.

onsdag 25.03 2020

Utbedrer moloen i småbåthavna på Gibostad for 400.000 kroner

Molo får etterlengtet vern

Gibostad båtforening er endelig i gang med arbeidet med å legge beskyttelse — plastring — på de ytterste 30 meterne av moloen i småbåthavna.

tirsdag 24.03 2020

Reiselivsgründer Ivar Fredriksen heime igjen til snø og vinter fra Gran Canaria

- Deilig å forlate portforbud og øde by

Fikk ikke gitt eldstesønnen Kurt-Roger bursdagsklem på 60-års dagen på flyplassen i Tromsø.

– Leit for bygdefolk og musikkinteresserte

På Lysnes skulle ungdomshuset fylles med kultur og konserter i mars og april.

mandag 23.03 2020

Deler ut ekstra skjønnsmidler til kommunene

Kommunene i Troms og Finnmark får omtrent 9 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler på grunn av situasjonen med koronaviruset.

Når Kafe Pluss har stengt dørene inntil videre setter Isabelle Kvien seg bak rattet

Kjører ut mat til de som trenger det mest

Miljøarbeider Isabelle Kvien ved Kafe Pluss på Finnsnes har den siste uken kjørt rundt i Senja kommune og delt ut plastnett med mat til personer som nå ikke kan oppsøke kafeen som inntil videre er stengt.

lørdag 21.03 2020

Grundig lei av å ikke bli hørt av kommunen

– Store isbiter ramler ned mot husene

De har klaget i lang tid på at brøytebilen kjører med så stor fart forbi at store isbiter hagler ned mot husene. Blant annet ble fronten på veteranbilen til Kenneth Strand ødelagt av isbiter fra brøytinga.

Ni nye tilfeller av koronasmitte i Senja kommune

Lørdag 21. mars er det bekrefta at ni nye personer er smitta av koronaviruset i Senja kommune. Til sammen er smittetallet nå oppe i 11 personer.

fredag 20.03 2020

Demokratiet i Senja kommune er innskrenket etter utbruddet av covid-19 pandemien

torsdag 19.03 2020

Her skal pasienter med korona isoleres

Her skal pasienter med korona eller mistanke om korona legges på isolat. Torsdag pågikk det hektisk aktivitet for å klargjøre lokalene.

Gode innbyggere, næringsliv, frivillig- og offentlig sektor i Senja kommune

Formannskapet og ordfører får utvidet myndighet

Et samlet Senja kommunestyre har gitt sin tilslutning til ei midlertidig organisering som gir formannskap og ordfører myndighet til å ta nødvendige raske avgjørelser i en krevende tid.

onsdag 18.03 2020

Egen avdeling på Distriktsmedisinsk senter

Ruster seg til å ta imot flere koronasyke

Plan 4 på Distriktmedisinsk senter på Finnsnes (DMS) nærmer seg ferdig klargjort for å ta imot koronasyke pasienter. Ti sengeplasser skal stå klare.

søndag 15.03 2020

Med smykker til prestisjetung utstilling

Ina Gravem Johansen og hennes IGJ Design er antatt til den prestisjetunge utstillingen Atlantis ved Design og Arkitektur Norge i Oslo.

torsdag 12.03 2020

Disse tiltakene gjør Senja kommune

De setter blant annet restriksjoner for serveringssteder med alkoholservering.

onsdag 11.03 2020

Har fått anbefalinger fra FHI — disse Midt-Troms kommunene avlyser alle arrangementer med mer enn 500 deltagere

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet strammes det inn på gjennomføringer av alle arrangementer i Senja, Sørreisa og Dyrøy kommune. Dette på grunn av koronaviruset.

tirsdag 10.03 2020

Politikerne renset luften: – Det var et bra møte

I gruppeledermøtet mandag fikk politikerne i Senja kommune renset luften. Nå håper de å kunne se fremover.

mandag 02.03 2020

Dyrøy gikk til Bardu — Sørreisa håper fortsatt på samarbeid med Senja:

– Må sette oss ned og se hva vi kommer frem til

Sørreisa-ordfører Jan- Eirik Nordahl bekrefter at de fortsatt vil samarbeide med Senja, etter at Dyrøy trakk seg ut og gikk til Bardu. Nordahl kan imidlertid ikke forskuttere noe.

søndag 01.03 2020

Kritisk til hvordan medpolitiker blir behandlet:

– Kan ikke skjønne hva han har gjort galt

Senjalistas Jasmin-Agovic Nordaas har fått hard medfart de siste dagene.

fredag 28.02 2020

Full «fight» i kommunestyret

– Sånn kan vi ikke ha det

Arnold Nilsen (Ap) gikk til frontalangrep på Senjalistas Jasmin Agovic-Nordaas i kommunestyret torsdag kveld. – Jeg kan beskyldes for mye rart, men at jeg ikke har respekt for kollegaene mine vil jeg ha meg frabedt, svarer Agovic-Nordaas.

torsdag 27.02 2020

Kommunestyret sa nei til å behandle bosetting:

Kommunen skal i møte med IMDI

Heller ikke Senja kommunestyre gikk for å realitetsbehandle saken om bosetting av kurdisk familie. Men ordføreren kom i hvert fall med nyheter i saken. Kommunen og IMDI skal møtes for å diskutere bosetting.

onsdag 26.02 2020

Senja kulturråd arrangerer sitt første årsmøte

Et felles forum for alle som driver med kulturelle aktiviteter i kommunen

Den 25. mars avholdes første årsmøte i Senja kulturråd. Interimstyret inviterer representanter fra kulturlivet til Sážžá Senja natur- og kultursenter.

Foreslår å sette av 800.000 kroner til Arctic Race i Senja kommune

Rådmannens innstilling er at kommunestyret stiller seg posistiv til at Senja skal være vertskommune for en av etappene under årets Arctic Race of Norway.

tirsdag 25.02 2020

Ny vedlikeholdskontrakt på tunnel underskrevet

Den første kontrakten for den nye fylkeskommunen innen samferdsel er på vedlikehold av tunneler er nå underskrevet. Kontrakten administreres fra Finnsnes, og den første jobben blir gjort på Senja.

mandag 24.02 2020

Senja kulturtreff:

Ei helg i kulturens tegn på Senja

En helg med et Senja kulturtreff som foregikk over hele øya, fordelt på seks steder, hvor publikum fikk oppleve musikk, dans, visuell kunst, korsang, visesang og fortellerkunst.

Venterommet blir stengt på ubestemt tid

Tidligere i vinter ble terminalbygget på kaia på Finnsnes stengt. Reisende blir nå henvist til spisestedet Sult i Kunnskapsparken. Nå er det usikkert når terminalen kan åpnes igjen.

Henrik Norbye Theisen dro til Stavanger og ville satse i oljebransjen

Kom tilbake og overtok farens bedrift

Egentlig hadde Henrik Norbye Theisen (29) tenkt seg en framtid i oljebransjen da han gikk linja for petroleumsteknologi ved Høgskolen i Stavanger i 2017. I dag er han daglig leder for farens bedrift Norbye Industriservice AS.

tirsdag 18.02 2020

Dødsulykka i Rossfjord:

Siktet fikk førerkortet tilbake

En av passasjerene i Rossfjord-ulykken har fått tilbake førerkortet etter at politiet begjærte det inndradd. I retten kom også forklaringen av hendelsesforløpet fram.

lørdag 15.02 2020

Flere hundre tonn skrei ankom Senja denne uka

Selv om sesongen startet med mye vind og nedbør, har de siste dagene med klarvær skapt gode forhold for fiskerne på Senja.

fredag 14.02 2020

Hadde over 1200 besøkende i fjor — gjentar suksessen i år

Det blir ny barnefestival på Lysnes til sommeren.

onsdag 12.02 2020

Orienterte formannskapet om fakta etter «lønnsbråk» og faktafeil i debatten

– Følte jeg var nødt til å gjøre det nå

Rådmann Hogne Eidissen orienterte formannskapet om lønnsnivået i nye Senja kommune, etter alt støyet som har vært rundt lederlønningene de siste ukene.

Vil prøve kirkeasyl-saken i tingretten:

Ber om rettslig overprøving av vedtak

Advokat Asgeir Thomassen ber om rettslig overprøving av kjennelsen fra Utlendingsnemnda (UNE) i kirkeasylsaken.

tirsdag 11.02 2020

Orienterer om lønnsnivået i formannskapet i dag

Formannskapet i Senja vil tirsdag bli orientert om lønnsnivået blant lederne i kommunen.

mandag 10.02 2020

Helsesamarbeid opp i formannskapet

80/20 modellen ble vedtatt i utvalget for helse, pleie og omsorg.

Ber regjeringen gi amnesti til kirkeasylanter

Under årsmøte i Senja KrF før helga ble det full enighet om å be regjeringen om å gi amnesti for mennesker som har sittet fem år eller mer i kirkeasyl.

Lederlønningene i Senja kommune:

Førrbainna e bare forbokstaven, Eidissen!

KRONIKK

fredag 07.02 2020

Offisiell åpning av NAV Senja-Sørreisa: – Målet er å øke kompetansen

Det var god stemning i lokalet da ordførerne fra Senja og Sørreisa offisielt åpnet det “nye” NAV- kontoret.