Tema

lørdag 31.07 2021

Kommunen selger større lagerhall på Tennevoll

En hall på industriområdet Nesset på Tennevoll på om lag 1.700 kvadratmeter legges snart ut med en utropspris på 1,5 millioner kroner av Lavangen kommune, som kan være en tidel av teknisk verdi.

fredag 30.07 2021

Usunn kommuneøkonomi

– Foreløpig ingen oppsigelser

Underskuddet på driftsåret 2020 i Lavangen er på vel 900.000 kroner og sparepenger må tas i bruk for å komme i null.

onsdag 09.06 2021

Advarte mot Muppet show-tendenser

Saken var i utganspunktet en ufarlig budsjettreguleringssak og vedtaket ble enstemmig. Men ordførerens forslag om å bevilge ekstra penger til bygg- og veivedlikehold førte til skarp debatt og Muppet show-advarsel fra varaordføreren i kommunestyret i Målselv.

onsdag 02.06 2021

Vedlikeholdet som forsømmes — igjen

lørdag 03.04 2021

Har startet på omstillinga av Bardu kommune

Flertallet i formannskapet i Bardu går inn for å lage en ny organisasjonsstruktur i kommunen. Målet er å effektivisere drifta og skape en bærekraftig organisasjon for framtida.

mandag 29.03 2021

Senja kommune er på rett vei

torsdag 18.02 2021

Rådmannen mener man kan kutte 35 årsverk

Rådmannens endelige beslutning om ny administrativ struktur i Senja kommune er tatt. Den viser et samlet kutt på 35 årsverk som vil gi en innsparelse på 22 millioner kroner i året.

fredag 12.02 2021

Se hvem av Midt-Troms-kommunene som fikk mest og minst koronakroner i 2020

I løpet av 2020 fikk norske kommuner og fylkeskommunene overført ekstra 20 milliarder koronakroner.

tirsdag 26.01 2021

Kommunen har ikke råd til å kræsje det som fungerer:

Selvskading i Senja kommune

søndag 10.01 2021

Bekymring for Senja kommune:

Ta ballen — ikke spilleren

torsdag 07.01 2021

Senja kommune og grums:

Stakkars deg, Søreng!

tirsdag 05.01 2021

La grumset ligge — Senja er en «rik» kommune

mandag 04.01 2021

Senja kommune — godt nytt år!

Nord-Norges best betalte ordfører i den fattigste kommunen

søndag 20.12 2020

Frykter medlemsflukt etter skjevt lønnsoppgjør:

– Som å få et slag i trynet

Sigbjørn Syr, hovedtillitsvalgt for NITO i Senja kommune, frykter medlemsflukt etter at kommunen ga økning i rådmannslønnen.

Ordføreren er optimist etter møte om millionregning

Lavangen må ta regninga på 72 millioner kroner i en barnevernssak som omhandler flyktninger. Den regninga håper kommunen at staten kan ta og har fredag hatt møte med hele tre departementer. Ordfører Hege Myrseth Rollmoen er optimist.

Frykter nedleggelse etter budsjettvedtak:

– Det er klart at menneskene som har vedtatt dette overhodet ikke har peiling

Da 2021-budsjettet for Senja kommune torsdag ble bestemt, ble det vedtatt uten tilskudd til Senja frivilligsentral. Det kan i verste fall bety kroken på døra for sentralen.

lørdag 19.12 2020

Reagerer på rådmann-hets: – Noen går rett og slett for langt

Senja-rådmann Hogne Eidissen har måttet oppleve til dels stygge kommentarer om seg selv etter det ble kjent at kommunen økte lønnen hans.

fredag 18.12 2020

Dette kommunestyret ga julegave til de eldre

Årets julegave fra kommunestyret i Lavangen gikk i år til de som bor i eldreboligen som slipper å ta en økning på om lag 1.500 kr i året på husleia. I et stramt budsjett på vel 100 millioner kroner og som så vidt slapp unna stillingskutt, var det kun dette tiltaket på om lag 42.000 kroner som ble endra på.

torsdag 17.12 2020

Senja-budsjettet vedtatt med knappest mulig flertall

Med knapp margin ble budsjettet til posisjonen vedtatt med en stemme i overvekt.

onsdag 16.12 2020

Ordfører fikk 530 underskrifter fra bekymrede innbyggere

Senjaordføreren mottok denne uken 530 underkrifter mot nedlegging av Gryllefjord og Sifjord sykehjem. Torsdag redegjør han for saken i kommunestyret.

Foreslår budsjettendring på flere millioner: Her er de største endringene for økonomien til Senja kommune

Det foreslås å øke nedtrekket i administrasjonen med 25,5 millioner mer enn i rådmannens budsjettforslag. Dette utgjør totalt et nedtrekk på 33 millioner de to neste årene.

tirsdag 15.12 2020

Merkelig opptreden av opposisjonen i Senja

Budsjettforslaget:

Skader lokaldemokratiet i Senja kommune

Skal Skøelv kapell legges ned?

mandag 14.12 2020

Senja kommune:

Ap prioriterer frivillighet

torsdag 10.12 2020

Bosetting førte til millionsmell — nå krever kommunen hjelp fra staten

Lavangen kommune bidro sterkt under flyktningkrisen i 2015. Nå koster bosettingen kommunen dyrt.

søndag 29.11 2020

«Finnsnes-suget» på full innmarsj:

Senja kommune — verre enn fryktet

torsdag 26.11 2020

Nå skal budsjettforslagene snart legges frem: Flere er positive til skolesatsing

Om ikke lenge skal de ulike politiske partiene legge fram forslagene sine til Senja-budsjettet for 2021.

Oppsigelser i Senja kommune:

Hva med jobbgarantien?

Ny skole i Gryllefjord og på Finnsnes:

Senja kommune må ha en økonomi i balanse

onsdag 25.11 2020

Investerer millioner i skoler på tross av elendig økonomi:

– Selv om kommuneøkonomien er stram er vi nødt til å ta oss råd

Onsdag ble Folkebladet presentert for nyheten om at Senja kommune ønsker å framskynde realiseringen av Finnsnes barneskole og Gryllefjord skole. Ifølge planene står Gryllefjord skole først for tur.

tirsdag 24.11 2020

Varsler oppsigelser i Senja kommune — mellom 55 og 100 årsverk skal kuttes

Flere ansatte i Senja kommune må forberede seg på at de kan miste jobbene sine.

onsdag 18.11 2020

Veilysene i kommunen skrus ikke av: – Det var ingen diskusjon

I dag (onsdag) har utvalg for samfunnsutvikling utvalgsmøte. Før møtet kunne lederen for utvalget, Torkel Johnsen (Frp), informere om at de ikke kommer til å støtte forslaget om å skru av veilysene i Senja kommune.

Fornøyd med budsjettforslaget: – Viser en offensiv takt på mange områder

Målselv-ordfører Bengt-Magne Luneng (Sp) mener man kan presentere et offensivt budsjettforslag som han er godt fornøyd med.

Kommuneøkonomien i Senja kommune: – Kan ikke drifte som nå

En reduksjon av medlemmer i politiske utvalg kan spare Senja kommune for penger.

søndag 08.11 2020

Frykter at han må flytte om dagsenteret forsvinner:

– Man må kanskje se over kommunegrensene

Benjamin Bjørkli er fast bruker av dagsenteret på Finnsnes. Om tilbudet forsvinner som følge av innsparinger i Senja kommune, er han redd for at han må flytte.

fredag 06.11 2020

«Det vi må snakke om — nå!»

torsdag 05.11 2020

Skal kvalitetssikre antall ansatte i kommunen

I Senja kommune har det blitt operert med et ulikt antall ansatte. Rådmannen sier han skal kvalitetssikre antallet.

Senja-budsjettet:

Å spare ved å investere i mennesker

Vern om de svake og sårbare i Senja

onsdag 04.11 2020

Senja kommune har betydelig flere ansatte i forhold til andre kommuner:

– Flere stillinger må kuttes

Senja kommune har et høyt antall ansatte i forhold til kommuner med samme innbyggertall og andre by-kommuner i Troms.

Lokalpolitiker: – Senja kommune må bryte intensjonsavtalen

Posisjonspolitiker i Senja kommune, Bjørn-Richard Pedersen (Sp), mener intensjonsavtalen må brytes for å berge økonomien i kommunen.

Senja kommune — trang fødsel:

Den gamle historia — nok en gang

God lønn for et ansvar som ikke eksisterer?

tirsdag 03.11 2020

Ber politikerne stoppe forslag om kutt i lavterskeltilbud:

– Man tar fra dem det siste de har

Fredag la Senja kommune fram forslaget til diverse budsjettkutt for 2021. Kuttene går utover flere kommunale aktører, blant andre Finnsnes Dagsenter og Kafé pluss.

Kuttlista i Senja kommune:

Stormannsgalskap i krise

Til politikerne i Senja kommune:

På tide med selvransakelse

mandag 02.11 2020

Brannsjef Smevik om kutt i branntjenesten:

– Har hovedsakelig sett på hva som er lovpålagt og ikke

Fredag la Senja kommune frem budsjettet for 2021. Kuttene som skal gjøres går hardt utover branntjenesten i kommunen, og brannsjefen forteller hvordan han har prøvd å håndtere situasjonen.

søndag 18.10 2020

Budsjettkampen i Senja 2021:

Kutt nederst og lengst ute?

– Kommunene kan forvente å få dekket kostandene som følger av koronakrisen

Minister svarer Folkebladet om Ap-ordførernes opprør mot statsbudsjettet. Han avslører at kommunene kan forvente å få dekket kostnadene som følger av koronakrisen.

søndag 06.09 2020

Tjenestene i Senja kommune

TILSVAR

fredag 04.09 2020

Et ran av Senja og kystkommunene

tirsdag 01.09 2020

På tide å sette ting i perspektiv?

søndag 14.06 2020

– Hva er egentlig et kontrollutvalg, Tommy Sarnes?

Tommy Sarnes er leder av kontroll-utvalget i Senja kommune.

fredag 12.06 2020

Når de svakeste rammes hardest av sparekniven

torsdag 11.06 2020

Kommunen har ikke råd til å bygge ut frivilligsentralen

På grunn av store økonomiske problemer, har ikke Lavangen kommune råd til en sårt tiltrengt utbygging av frivilligsentralen. Men daglig leder Jane Johansen har en plan B med eksterne midler.

Kystkommuner får ekstra milliard fra havbruksfond

Norske kystkommuner får i år og neste år 1,25 milliarder kroner mer, totalt 3,25 milliarder, fra Havbruksfondet etter budsjettenigheten på Stortinget.

mandag 25.05 2020

Bruker feil nøkkel i havbruksnæringa

onsdag 13.05 2020

Regjeringen får kritikk fra flere hold — krever økt støtte til kommunene

I forslag til revidert nasjonalbudsjett bevilges det 2,1 milliarder kroner mer til kommunesektoren. Regjeringens støtte til kommunene er alt for liten mener flere.