Tema

søndag 04.04 2021

Gudstjeneste 1. påskedag fra Salangen kirke

Se påskedagsgudstjenesten fra Salangen kirke. På grunn av koronarestriksjoner kan det ikke være tilhørere i kirka. Se fra klokka 11.

Gudstjeneste 1. påskedag fra Finnsnes kirke

Se påskedagsgudstjenesten fra Finnsnes kirke. På grunn av koronarestriksjoner kan det ikke være tilhørere i kirka. Se fra klokka 11.

fredag 02.04 2021

Langfredagens gudstjeneste fra Finnsnes kirke

Vi viser langfredagens gudstjeneste fra Finnsnes kirke fredag kveld klokka 19. På grunn av koronarestriksjoner kan det ikke være tilhørere i kirka.

Se langfredagens gudstjeneste fra Salangen kirke

Vi viser langfredagsgudstjenesten fra Salangen kirke klokken 11. På grunn av koronarestriksjoner kan det ikke være tilhørere i kirka.

torsdag 01.04 2021

Skjærtorsdag-gudstjeneste fra Finnsnes kirke

Se kveldsgudstjenesten skjærtorsdag fra Finnsnes kirke med Glenn Hadland. På grunn av koronarestriksjoner kan det ikke være tilhørere i kirka. Se fra klokka 19.

Gudstjeneste fra Salangen kirke

I samarbeid med Salangen menighet viser vi skjærtorsdag-gudstjeneste fra Salangen kirke. På grunn av koronarestriksjoner kan det ikke være tilhørere i kirka.

torsdag 17.12 2020

Få plasser igjen til julegudstjenestene

Flere kirker i Senja prosti hadde torsdag formiddag fått fylt de setene som er tilgjengelig 24. desember, blant annet Salangen kirke og Dyrøy kirke.

tirsdag 15.12 2020

Julens gudstjenester med påmelding på nett — blir flere enn før

I år er det flere julegudstjenester enn før. Men på grunn av publikumsrestriksjonene blir det påmelding.

fredag 23.10 2020

Julegudstjenesten på Amfi avlyses

På grunn av koronasituasjonen blir det ingen julegudstjeneste på Amfi-senteret på Finnsnes i år.

onsdag 15.07 2020

Olsokgudstjeneste i Håkavika:

Ringer inn også i år

Den 29. juli inviteres det til olsokgudstjeneste i Sankt Olavs kapell i Håkavika i Salangen.

søndag 12.04 2020

2. påskedag-gudstjeneste fra Lavangen kirke

Koronaviruset og restriksjoner gjør at gudstjenester er avlyst. Denne påsken sender Folkebladet-TV fem gudstjenester i samarbeid med Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme og kommunene. Klokken 11 i dag er det gudstjeneste fra Lavangen kirke.

lørdag 11.04 2020

1. påskedag-gudstjeneste fra Finnsnes kirke

Koronaviruset og restriksjoner gjør at gudstjenester er avlyst. Denne påsken sender Folkebladet-TV fem gudstjenester i samarbeid med Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme og kommunene. Klokken 11 i dag er det påskedagsgudstjeneste fra Finnsnes kirke.

fredag 10.04 2020

Langfredag-gudstjeneste fra Finnsnes kirke

Koronaviruset og restriksjoner gjør at gudstjenester er avlyst. Denne påsken sender Folkebladet-TV fem gudstjenester i samarbeid med Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme og kommunene. Klokken 11 i dag er det langfredag-gudstjeneste fra Finnsnes kirke.

søndag 05.04 2020

Palmesøndag-gudstjeneste fra Sørreisa

Koronaviruset og restriksjoner gjør at gudstjenester er avlyst. Denne påsken sender Folkebladet-TV fem gudstjenester i samarbeid med Senja prosti og kommunene. Klokken 11 i dag er det palmesøndag-gudstjeneste i Tømmervik kirke i Sørreisa.