Prisfall ga kraftig nedgang i behov for strømstøtte – søkte om 64 millioner

foto