– Du kan ikke velge feil hvis du har dette som ett av alternativene