Overgangen Lars Petter har jobbet med i dagevis glipper trolig i kveld – en annen mulighet kan ligge rett i nabolaget