Marerittet er over, og det var avgjørende at det endte nå