I denne klubben har 20–40 barn ikke råd til å betale kontingent. De får være med likevel.

foto