Under pandemien har Pia Gjerde lagt seg til vane å trene på formiddagene, når det er minst mulig folk på senteret.

– Jeg pleier å sjekke den appen til Sats som viser grønt, gult og rødt nivå ut fra hvor mange som er her, sier hun.

Gjerde har følt seg trygg med tanke på smitte, men tar sine forholdsregler. Hun holder i vektskivene med papir, vasker etter seg og holder avstand.

En ny nedstenging av sentrene vil hun ikke bidra til. Hun sier de periodene har vært tunge.

– Jeg er student, og når skolen har vært stengt kommer man seg ikke så mye ut av huset. For min del er treningssentrene det viktigste. Jeg klarer å lese hjemme, men ikke å trene hjemme.

Hvor mange blir egentlig smittet på trening?

– Vi har tall som er systematisk kategoriserte fra og med 26. oktober 2020, skriver Bergens smittevernoverlege, Frank van Betten, i en e-post.

Siden da er 3000 registrert smittet i Bergen. Av disse spores 22 tilfeller til treningssentrene, mens 20 kan spores til lagsport.

– Innen lagsport har vi registrert smitte fra blant annet fotball, håndball og volleyball i løpet av pandemiperioden. Både på treningssentre og i lagidrett har det vært ett større utbrudd og ellers enkelttilfeller spredd over en lengre tidsperiode.

Elleve av tilfellene i lagsport tilskrives utbruddet i Åsane mot slutten av sesongen i fjor.

Lise Kristoffersen i Sats mener treningen er viktig for folks psykiske og fysiske helse. – Vi har hatt folk som har stått i resepsjonen og grått når vi har stengt ned. Foto: Alice Bratshaug

Siden juni 2020 har Sats hatt 650.000 besøk på sine sentre i Bergen. Kjedens egne tall viser 28 tilfeller der noen har testet positivt kort tid etter besøket. Ingen av tilfellene skal ha ført til smitte på senteret.

– Jeg vil si at det er et tegn på at folk er flinke. De er bevisste på hva de gjør på senteret, de bruker sprit og holder avstand, sier senterleder for Sats Lars Hilles Gate, Lise Kristoffersen.

Trolig mørketall

Van Betten minner om at det ikke alltid er lett å definere smittestedet.

– Når det for eksempel gjelder barn og unge kan det være utfordrende å finne ut om smitten stammer fra skole eller idrett. For toppidrettsutøvere er ofte idretten jobben deres. Det kan derfor være tilfeller som er registrert som at de har oppstått på arbeidsstedet, sier han.

Frank van Betten sier det er vanskelig å sette to streker under svaret på hvor all smitten kommer fra. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Han skriver at det som regel blir en del mørketall i smittestatistikk.

– Det gjelder trolig også smittetilfeller som stammer fra idretten og treningssentre. Vi finner ikke alltid alle som er smittet, og det er dette som forklarer såkalt villsmitte.

Mener tallene viser at treningssenter er trygt

Bransjeleder i Virke trening, Mee Eline Eriksson, mener at den hyppige nedstengingen av treningssentre ikke står i stil med smittefaren.

– Det viser tilsynelatende også tallene fra Bergen, at det ikke nødvendigvis er der smitten er. Dersom det oppstår smitte, er det enkelt å spore gjennom medlemskapet.

Eriksson sier de tar smitten på alvor og forstår at det er et totalbilde som avgjør når samfunnet stenges ned, men mener bevisbyrden må ligge hos myndighetene som stenger ned virksomheter.

– Man har jo en smitteveileder og har lagt inn en rekke smittetiltak. Nedstengingene har vært uforholdsmessige og lite faglig begrunnet, og det er mange på helsemyndighetenes side som ikke forstår helt hva et treningssenter driver med, sier hun.

Treningssentrene har med unntak av enkelte perioder fått holde åpent, med en egen bransjestandard. Voksenidretten har nærmest vært helt nedstengt. Foto: Alice Bratshaug

Til det svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet:

– Jeg vil oppfordre Virke trening til å løfte blikket. Smittesituasjonen i Norge er veldig alvorlig. Vi er inne i en tredje bølge, og har aldri hatt så mange koronasmittede som vi hadde i forrige uke. Ingen vet hvor i landet neste utbrudd kommer. Derfor må vi ha både nasjonale, regionale og lokale tiltak for å slå ned og hindre at de mer smittsomme virusvariantene sprer seg, og begrense mobiliteten og sosial kontakt så mye som mulig.

Dette vet vi om smittefaren på trening

Smittetallene for treningssentrene bør sees i lys av at sentrene i Bergen har vært stengt deler av perioden.

Først stengte sentrene i en måned fra november til desember. Senere var de nedstengt i to uker i februar.

En norsk forskningsstudie har konkludert med at det er trygt å trene på treningssentre etter smittevernreglene til bransjen. Denne har senere fått kritikk fra andre forskere.

Dennis Olsen sier han føler seg trygg på trening. – Det har vært mye sprit, apparatene har vært flyttet i hytt og gevær, og de har jo kontroll på hvem som har vært her. Foto: Alice Bratshaug

Folkehelseinstituttet skriver at risikoen på treningssentre knyttes til mange felles kontaktpunkter, økt dråpeproduksjon, at personer er tett på hverandre og at aktiviteten foregår innendørs. Sentrene samler også personer fra ulike geografiske områder.

Idretten har i perioden hatt varierende regler og anbefalinger, men stort sett har breddeidrett for voksne vært helt eller delvis nedstengt. Toppidretten har tidvis hatt stopp i kamper, mens barneidretten stort sett har gått som vanlig.

Ifølge Helsedirektoratet er smitterisikoen høyere ved innendørsidrett. Samling av mange utøvere er også en risikofaktor.