– Det målet som har gitt størst lettelse i karrieren

foto